Správy

Európska únia sa harmonizuje čoraz viac. Najnovšia smernica o odborných kvalifikáciách určite poteší ľudí, ktorých profesia je využiteľná aj v iných štátoch Európskej únie. Totižto, podľa tejto smernice bude možné uznávať kvalifikáciu v inom členskom štáte Európskej únie oveľa jednoduchšie. Existujúci európsky profesijný preukaz sa bude môcť aplikovať aj na iné profesie ako tomu bolo doteraz, čím sa otvoria dvere pre mnoho nových záujemcov.

30. 10. 2013 2 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil štatistické údaje o svojom rozhodovaní v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013, a to konkrétne vo veciach o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote a vo veciach o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.

29. 10. 2013 4 min. Redakcia

Minulý týždeň poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pre rok 2013 a prináša do zákonnej úpravy viacero noviniek, ktoré predovšetkým dávajú do popredia výchovný účel trestu pred represívnym.

22. 10. 2013 4 min. Redakcia

1. mája ubehlo deväť rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Už deväť rokov sa tak môže Slovensko popýšiť členstvom v najväčšej ekonomike sveta a deväť rokov, čo sa Slováci môžu popri slovenskom občianstve vo svete hrdo preukazovať aj občianstvom Európskej únie. Ako sa Slovensko zmenilo za týchto deväť rokov a aké výhody z členstva v Európskej únie nám plynú?

03. 05. 2013 4 min. Redakcia

V nedeľu 14. apríla 2013 v nočných hodinách bola brutálnym spôsobom usmrtená právnička Ľubica Kolesárová, vdova po známom advokátovi a akademikovi Jurajovi Kolesárovi († 55), ktorého našli za záhadných okolností mŕtveho v máji roku 2011.

15. 04. 2013 2 min. Redakcia

Európska únia hľadá už dlhodobo naprieč všetkými členskými štátmi mandát na spoločnú koordináciu v boji proti daňovým rajom. Dôvody sú úplne zrejmé. Podľa daňového komisára Európskej únie Algirdasa Semeta sa vďaka daňovým rajom odčerpá z Európskej únie ročne približne 1 bilión EUR.

04. 04. 2013 2 min. Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo informácie o pripravovanej novele exekučného poriadku, ktoré sa majú výrazným spôsobom dotknúť samotných exekútorov ako aj vedenia exekúcie.

26. 03. 2013 2 min. Redakcia

Tento príspevok obsahuje výpočet základných zmien, ktoré so sebou prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným motorom zmien v úpravy dani z pridanej hodnoty bol fakt, že Slovensko má obrovské nedostatky vo výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom. Okrem toho Novela zákona predstavuje reakciu na povinnú transpozíciu príslušnej legislatívy Európskej únie.

02. 10. 2012 2 min. Redakcia
Strana 68 z 68