Správy

Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec vymenoval členov pracovnej skupiny na prípravu legislatívy potrebnej na zavedenie elektronického systému monitoringu osôb.  Výsledkom jej činnosti má byť okrem iného zavedenie tzv. elektronických náramkov.

29. 12. 2013 3 min. Redakcia

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na svojom zasadnutí 5. decembra 2013 schválilo nový Skúšobný poriadok na advokátsku skúšku, ktorý zohľadňuje novelou zákona o advokácii. Práve táto novela zaviedla napríklad aj povinnú účasť školiteľa advokátskeho koncipienta na ústnej advokátskej skúške koncipienta, ktorého je školiteľom. V čom spočíva zmena skúšobného poriadku? 

 

13. 12. 2013 2 min. Redakcia

Národná rada SR nedávno schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá so sebou prináša významné zmeny, ktoré sa dotýkajú day to day businessu podnikateľov.

10. 12. 2013 3 min. CARPATHIAN Advisory Group

V súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve približne 50 000 Slovákov, čo znamená, že 1% súčasnej populácie Slovenska sa presťahovalo práve na ostrovy. Tamojším občanom podľa verejných prieskumov dochádza trpezlivosť s migrantmi, keďže niektorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva s cieľom viac menej len zneužívať benevolentný sociálny systém. Imigranti vo všeobecnosti sú tiež jeden z dôvodom, prečo je čoraz viac Britov skôr za vystúpenie z EÚ ako zotrvanie v nej.  Stanú sa aj Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve obeťami rastúcej averzie voči prisťahovalcom?

04. 12. 2013 4 min. Redakcia

V piatok 29. novembra 2013 rozhodla disciplinárna komisia zložená z piatich predstaviteľov prokuratúry o tom, že ex-generálny prokurátor už nebude môcť vykonávať funkciu prokurátora. Pre akú skutočnosť padlo takéto rozhodnutie a ako na tento najprísnejší možný trest od disciplinárnej komisie reagoval Dobroslav Trnka? 

30. 11. 2013 2 min. Redakcia

V utorok 19.11.2013 Ústavný súd SR pod vedením I. Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna odoprel súhlas na trestné stíhanie sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Michalíka pre skutky právne kvalifikované ako zločin prijímania úplatku a prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V auguste tohto roku požiadal o súhlas na trestné stíhanie generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Ako znie stanovisko predsedníčky Ústavného súdu SR k tomuto rozhodnutiu? Prečo iný sudca - Igor Škultéty po zbavení imunity bol odsúdený a dostal doživotný zákaz súdenia a sudca Štefan Michalík môže súdiť ďalej?

27. 11. 2013 4 min. Redakcia

V dnešnej dobe, kedy na Slovensku dochádza k pomerne dôležitým zmenám v trestnej politike, je vhodné položiť si otázku z akých poznatkov o stave a vývoji kriminality, sociálne patologických javov a trestnej politike v SR vychádzajú legislatívci pri tvorbe nových zákonov, resp. pri novelizácii už samotných existujúcich znení. Majú takéto legislatívne zmeny fundament vo vedecko-teoretických základoch spracovaných v medziach Slovenskej republiky?

25. 11. 2013 4 min. Redakcia

Nedávno prenikli na verejnosť nahrávky zo súkromných telefonických rozhovoroch dvoch verejnosti dobre známych ľudí. Veľkú pozornosť vzbudili nie pre porušenie základného ústavného práva, ale pre možnú totožnosť samotných aktérov rozhovoru, a síce Toma Nicholsona a Juraja Ondrejčáka známeho pod prezývkou „Piťo“.

20. 11. 2013 4 min. Redakcia

Téma nezamestnanosti mladých ľudí dominuje naprieč celou Európou. Diskusia na európskej úrovni má vyvrcholiť v utorok 12. novembra, kedy sa uskutoční európsky summit, pod záštitou francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda, na ktorom chce francúzsky prezident predstaviť iniciatívu týkajúcu sa zamestnávania mladých ľudí.

11. 11. 2013 3 min. Redakcia

Presne 18. februára 2011 sa mali na Slovensku začať Zimné deaflympijské hry 2011 vo Vysokých Tatrách. Olympiáda pre sluchovo postihnutých športovcov však mal smutný koniec a dôvod ich nekonania je už dnes dobre známy. Špecializovaný trestný súd rozhodol o vine a treste bývalého šéfa Slovenského deaflympijského výboru Jaromíra Rudu.

08. 11. 2013 2 min. Kristína Jurišová