Správy

Bilancia roku 2018 na Ministerstve spravodlivosti

Aké ciele sa podarilo Ministerstvu spravodlivosti dosiahnuť v roku 2018? Pozrite si stručný prehľad.

Legislatívne správy: január vydanie 2.

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

GDPR: V Česku prišiel vážny podnet na Google

"História polohy" a "Aktivity na webe a v aplikáciách". Google má sledovať užívateľov svojich služieb

Protimonopolný úrad posilní kompetencie vďaka EÚ

Európska únia posilní kompetencie národných úradov dohliadajúcich nad hospodárskou súťažou prostredníctvom novej Smernice, ktorá bola práve uverejnená.

Polícia upozorňuje: Informácie o únosoch detí na Slovensku sú klamlivé

Policajný zbor v uplynulom období eviduje zvýšený nárast šírenia hoaxu o únosoch maloletých osôb na Slovensku. Jeho šírenie dosiahlo neúnosnú mieru. Tisícky občanov ho zdieľajú na sociálnych sieťach, vo vysokom množstve ho odosielajú Policajnému zboru a v niektorých prípadoch sa hádajú s príslušníkmi Policajného zboru o jeho pravdivosti. Zvýšený počet správ podobných správ bol zaznamenaný aj na facebookovej stránke Policajného zboru.

Správcovské spoločnosti bytových domov žiadajú protiprávne poplatky v súvislosti s GDPR

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky jevoči poplatkom negatívne. Výkon povinností správcu nesmie byť daný na úhradu ľuďom.

Čo bude znamenať nová značka na cigeratách?

Na obaloch od cigariet má byť zavedená nová značka, ktorá má slúžiť na sledovanie tabakových výrobkov.

Novinky najvyššieho súdu

Tentokrát Vám Právne noviny prinášajú krátky prehľad o zaujímavých novinkách týkajúcich sa Najvyššieho súdu SR.

Prichádza automatizovaný systém prideľovania obhajcov

Od roka 2019 sa zavádza programový systém prideľovania obhajcov v trestnom konaní pre osoby, ktoré si advokáta nemôžu dovoliť.

Advokáti pozor na zmeny v Trestnom poriadku

Novela Trestného poriadku priniesla zmeny v ustanovovaní obhajcov pridelených stíhaným osobám štátom.