Správy

Vláda odobrila štyri predložené legislatívne návrhy z dielne MS SR

Bratislava, 17.4.2019 - Na rokovaní vlády SR schválili jej členovia štyri zo šiestich navrhovaných legislatívnych návrhov. Odobrili tak návrh zákona o výkone detencie, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich a pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu. Rokovanie o zmenách tzv. protischránkového zákona (zákon o RPVS) a o zákone na zastavenie starých exekúcií prebehne na nasledujúcom stretnutí ministrov a predsedu vlády.

Legislatívne správy: apríl vydanie 4.

Národnej rade Slovenskej republiky bolo v poslednom období predložených hneď niekoľko podstatných, ale aj zaujímavých návrhov zákonov. My vám prinášame výber z nich.

Objednávanie termínov pre návštevy cudzineckej polície

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru pripravil od dnes, 17. apríla 2019, zmeny v súvislosti so skvalitnením služieb pre žiadateľov o pobyty a držiteľov platných pobytov na území Slovenskej republiky. 

Minister spravodlivosti vymenoval novú riaditeľku Centra právnej pomoci

Novou riaditeľkou Centra právnej pomoci (CPP) sa od 15. apríla 2019 stala JUDr. Zuzana Kubovičová, ktorú do funkcie menoval minister spravodlivosti Gábor Gál na základe výsledkov nedávneho výberového konania. Doteraz pracovala v centre ako tajomníčka a zástupkyňa riaditeľa CPP, predtým aj ako vedúca kancelárie a samostatná právnička.

Legislatívne správy: apríl vydanie 3.

Námorné lode, správne orgány SR, tvorba právnych predpisov  – aj týmto oblastiam sa v navrhovatelia nových zákonov v parlamente venovali. My Vám prinášame prehľad o tom, čo by v daných sférach poslanci radi zmenili novými zákonmi. Prijali by ste takéto zmeny?

EU legal shot

Dňa 19.3.2019 boli na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie prijaté mnohé vyhlásenia a pravidlá s dopadom na všetky členské štáty Európskej únie, preto Vám prinášame výber z nich, aby ste boli vždy o krok vpred pred slovenskou legislatívou.

GDPR: Skúsenosti so zodpovednými osobami vo verejných subjektoch

Zodpovedné osoby sú jednou zo skutočných noviniek, ktoré do ochrany osobných údajov v Česku vnieslo všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe ako GDPR.

Monitorovaných osôb je oproti minulému roku o sto percent viac

Počet monitorovaných osôb stúpol v prvých mesiacoch roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 100 percent.  

Legislatívne správy: apríl vydanie 2.

Národná rada sa v poslednom týždni uzniesla na prijatí balíka nových zákonov, my Vám z nich vyberáme tie najzaujímavejšie.

M. Hlivák: Držíme slovo, sprístupňujeme zákazky s nízkou hodnotou

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len “ úrad”) Miroslav Hlivák dodržal slovo, ktoré dal odbornej a laickej verejnosti a od 1. apríla 2019 je možné zadávať zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania “ EVO”.