Staňte sa zástupcom organizácie v Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne z mimovládnej neziskovej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Redakcia 03. 03. 2020 3 min.

Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 13. marca 2020

VEREJNÁ VÝZVA

Na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie, ktorá sa aspoň rok preukázateľne aktívne venuje otázkam a problematike obchodovania s ľuďmi a v danej oblasti poskytuje služby obetiam obchodovania s ľuďmi alebo vyvíja v danej oblasti publikačnú, analytickú, vzdelávaciu alebo inú obdobnú činnosť, za člena alebo členku Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi vyhlasuje:

V nadväznosti na bod 3.3. štatútu Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bol vydaný opatrením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 103/2019 o Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Kvalifikačné predpoklady a podmienky spôsobilosti:

 • vysoké morálne kvality,
 • uznávané znalosti v problematike obchodovania s ľuďmi,
 • pôsobenie v mimovládnej organizácii, ktorá poskytuje služby obetiam obchodovania s ľuďmi alebo vyvíja publikačnú, analytickú, vzdelávaciu alebo inú obdobnú činnosť v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
 • osobný výkon funkcie člena Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • dve odporúčania na mimovládnu organizáciu kandidáta alebo kandidátky, pričom aspoň jedno z nich by malo byť odporúčaním inštitúcie alebo organizácie, ktorá sa preukázateľne angažuje v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
 • nominačný list kandidáta alebo kandidátky,
 • profesijný životopis kandidáta alebo kandidátky,
 • písomné čestné vyhlásenie kandidáta alebo kandidátky o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie kandidáta alebo kandidátky o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • písomné čestné vyhlásenie kandidáta alebo kandidátky o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Prihlášku vo forme motivačného listu a požadované doklady zasielajte

Do 13.marca 2020

elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na oneskorene podané alebo neúplné kandidatúry sa nebude prihliadať. Kandidáti, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kritériá a včas a riadne zašlú požadované písomnosti, budú pozvaní pred Expertnú skupinu pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ostatní členovia Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi posúdia kvalifikačné predpoklady a podmienky spôsobilosti kandidátov a väčšinovým hlasovaním vyberú jedného zástupcu alebo jednu zástupkyňu takej mimovládnej organizácie, ktorá sa preukázateľne venuje otázkam a problematike obchodovania s ľuďmi a v danej oblasti poskytuje služby obetiam obchodovania  s ľuďmi alebo vyvíja v danej oblasti publikačnú, analytickú, vzdelávaciu alebo inú obdobnú činnosť, za člena alebo členku Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

V prípade doplňujúcich otázok Vám poskytneme ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 • Súvisiace právne predpisy