Štartujeme nový seriál na mesiac september: Práca v inštitúciách EÚ

 Pre mimoriadny záujem a otázky našich čitateľov štartujeme nový seriál venovaný možnostam práce v inštitúciách Európskej únie.

Redakcia 07. 09. 2017 1 min.

Práca pre EÚ je pre mnohých veľkým lákadlom. Avšak málokto v skutočnosti vie ako sa o prácu v európskych inštitúciách uchádzať.

V súčasnosti nemáme konkrétne vyčíslený počet Slovákov pracujúcich v Bruseli, Luxumburgu a iných mestách hostiacich inštitúcie EÚ, avšak podľa neoficiálnych zdrojov je ich počet pomerne nízky, rádovo v stovkách osôb. Tieto počty sú vysoko podpriemerné najmä s prihliadnutím na personálne kapacity inštitúcií EÚ, ktoré sa pohybujú v stovkách tisícoch pracovných miest.

Tento trend je však možné zmeniť a to práve prostredníctvom kvalitných uchádzačov zo strednej Európy, ktorí sú schopní priniesť najmä pragmatickejší prístup k riešeniu nastolených otázok. Častokrát však záujemci o prácu narážajú na spleť formalizmu a byrokracie, ktorá sprevádza výberový proces a hľadanie voľných pracovných pozícií. My sa vás pokúsime touto komplikovanou cestou previesť.

Právne Noviny vám budú počas mesiaca september v pravidelných týždňových intervaloch prinášať články o tom, aké pracovné pozície v inštitúciách EÚ vlastne existujú a aké sú vaše možnosti sa o ne uchádzať.