Je protiústavné uložiť pokutu za status na Facebooku?

Český Ústavný súd vyhlásil záver v prípade muža, ktorému minulý rok policajti v Prahe uložili pokutu vo výške 10 000 českých korún, a to preto, že sa statusom na Facebooku vulgárne vyjadril na adresu poručíka, ktorý riešil jeho trestnú vec a tým znižoval autoritu policajného orgánu, ohrozoval dôveru v jeho činnosť a znižoval vážnosť a dôstojnosť jeho funkcie. Išlo o nezákonný postup?

Kristína  Jurišová 22. 12. 2014 3 min.

Priebeh prípadu

  • muž podal žalobu na nižšom súde, no Obvodný súd pre Prahu 9 sankciu potvrdil a znížil pokutu na 5 000 korún,
  • na základe rozhodnutia Obvodného súdu sa obrátil na Ústavný súd ČR, kde argumentoval, že polícia nezákonne a neoprávnene kontrolovala komunikáciu dvoch používateľov sociálnej siete a porušila tak ich právo na súkromie,
  • Ústavný súd ČR dal nakoniec za pravdu pokutovanému mužovi a pokutu zrušil ako svojvoľnú a protiústavnú. Aj pri zabezpečovaní dát z Facebooku musí totiž polícia postupovať vždy podľa Trestného poriadku a musí tiež zohľadniť, či sú vyjadrenia na sociálnej sieti verejné alebo súkromné. Bližšie odôvodnenie súdu si prečítajte v náleze.

Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. III. ÚS 3844/13

Je povaha Facebooku súkromná alebo verejná?

„Facebook je rozsáhlou multifunkční internetovou sociální sítí. Jedná se o komunikační platformu, která primárně slouží k navazování a udržování vztahů online a k šíření informací. Facebook umožňuje především vytváření sítě sociálních kontaktů, komunikaci mezi uživateli, vzájemné sdílení nejrůznějších multimediálních obsahů, organizaci událostí a prezentaci uživatelů, má však také mnoho dalších funkcí. Povaha sociální sítě Facebook není dle názoru Ústavního soudu jednoznačně soukromá či veřejná. Vždy záleží na konkrétních uživatelích, jakým způsobem si míru soukromí na svém profilu, případně přímo u jednotlivých příspěvků, nastaví. Teoreticky může uživatel prostřednictvím této sítě komunikovat pouze s jediným dalším uživatelem, a to aniž by tuto komunikaci mohli vidět, či do ní zasahovat, ostatní uživatelé.

Taková komunikace by pak jistě mohla být považována za:

  • ryze soukromou, byť uskutečněnou prostřednictvím sociální sítě využívané miliardou uživatelů, stejně jako je za soukromou možno považovat emailovou komunikaci dvou osob, uskutečněnou např. prostřednictvím emailové služby Gmail (www.gmail.com), kterou taktéž využívají miliony uživatelů (obdobně v České republice např. emailová služba dostupná na stránkách www.seznam.cz),
  • uživatel sociální sítě Facebook však má možnost učinit svůj profil také zcela veřejným a tedy přístupným všem uživatelům sociální sítě Facebook, případně i všem uživatelům sítě internet. Tato možnost je hojně využívána např. politickými stranami, zájmovými skupinami, umělci, poskytovateli služeb, obchodníky a dalšími, jejichž cílem je prezentovat se prostřednictvím sociální sítě Facebooku co nejširšímu počtu uživatelů internetu. Toto nastavení ale volí i část „běžných“ uživatelů.“

Čo je dôstojnosť priebehu procesných úkonov?

„Ústavní soud se zabýval také otázkou, zda by komunikace vůbec naplňovala podmínky pro  uložení pořádkové pokuty. Uložení pořádkové pokuty stěžovateli by bylo namístě, pokud by se tento choval k policejnímu orgánu urážlivě v rámci trestního řízení, tedy např. v rámci podání vysvětlení nebo výslechu obviněného. Tak tomu však nebylo. Ze spisového materiálu je patrné, že stěžovatel se v rámci podání vysvětlení i pozdějšího výslechu choval k policejnímu orgánu naprosto korektně a s policejním orgánem spolupracoval (pro potřeby trestního řízení dobrovolně policejnímu orgánu vydal svůj mobilní telefon), důstojnost průběhu procesních úkonů tedy nijak nenarušil. Příspěvky, jejichž autorem je stěžovatel, dle názoru Ústavního soudu nedosahují takové intenzity, aby bylo uložení pořádkové pokuty zapotřebí. První příspěvek je piktogramem vyjadřujícím úsměv. V druhém příspěvku zůstalo možné vulgární slovo „nevyřčeno“ a předpoklad vulgarity tohoto příspěvku je tak spíše spekulací policejního orgánu. Třetí příspěvek pak pouze nabádá k podání trestního oznámení (byť konkrétnímu policistovi), na čemž však také nelze spatřovat nic závadného.“