Patrí nahota medzi ľudské práva?

Európsky súd pre ľudské práva dňa 28.10.2014 rozhodol, že britské orgány nepochybili, keď opakovane zadržali a následne potrestali jedného z tamojších občanov za to, že sa pohyboval na verejnosti úplne nahý. 

Kristína  Jurišová 10. 11. 2014 2 min.
nahota ako ľudské právo nahota ako ľudské právo 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Je nahota ľudské právo?

Tento skutok totiž podľa ESĽP mohol byť „znepokojujúci a morálne či inak neprístojný“ pre ostatných. Gough ako bývalý príslušník britskej námornej pechoty prezývaný aj ako „Nahý tulák“ tak definitívne prehral svoj „boj“ so zákonom o uznanie nahoty na verejnosti za ľudské právo. Samotný Gough vyjadril nad rozsudkom sklamanie, pričom dodal, že nemá inú voľbu ako pokračovať.

„Nahý tulák“

Gough už dvakrát prešiel nahý pešo celú Britániu. Popri tom musel niekoľkokrát strpieť zadržanie príslušníkmi polície, predvedenie pred súd či pobyt vo väzení. Ani to ho neodradilo, bez oblečenia sa objavil dokonca i na súde alebo v lietadle.

Štatistika

V priebehu rokov 2003 až 2012 ho v Škótsku zadržali viac ako tridsaťkrát. V samotnom väzení strávil dokopy vyše sedem rokov. Podľa odôvodnenia ESĽP si za tieto následky môže sám vzhľadom na opakované porušenie trestného práva s plným vedomím, aké budú následky (priamy úmysel). ESĽP tiež tvrdí, že Gough si ťažkosti vyslúžil odmietaním „štandardov akceptovaného správania na verejnosti v akejkoľvek modernej demokratickej spoločnosti.“

Exhibicionizmus

V Británii neexistuje konkrétny zákon, ktorý by ex lege zakazoval nahotu na verejnosti,  právo však v tejto krajine postihuje exhibicionizmus a iné správanie, ktoré môže obťažovať a spôsobovať znepokojenie alebo rozrušenie.[1]

Ako je to na Slovensku?

Za podobné konanie akého sa dopustil Gough môžete byť ako páchateľ v SR potrestaný za priestupok proti verejnému poriadku, ak vzbudíte svojou nahotou verejné pohoršenie. Pokiaľ naplníte znaky skutkovej podstaty, je možné, že vás orgány činné v trestnom konaní môžu trestne stíhať za spáchanie trestného činu výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona (hrozí tu trest odňatia slobody až na tri roky). Výtržníctva v takejto podobe sa dopustí ten, kto slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom sa dopustí hrubej neslušnosti alebo výtržnosti napríklad aj tým, že vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík.

Poznámky pod čiarou:

[1]           ESĽP: Nahota nie je ľudským právom. TA3. Dostupné na internete: http://www.ta3.com/clanok/1049649/eslp-nahota-nie-je-ludskym-pravom.html (online).(31.10.2014).