Stretnutie predstaviteľov rezortov spravodlivosti V4 a Chorvátska na Slovensku

​Ministri (Slovenska a Česka) a štátni tajomníci rezortov spravodlivosti Maďarska, Poľska a Chorvátska sa vo štvrtok a v piatok (16. a 17. máj 2019) stretli na Slovensku, aby diskutovali na aktuálne témy.

Redakcia 20. 05. 2019 3 min.

Nosnou témou boli nezákonné nenávistné prejavy online, ktoré prispievajú k zločinom z nenávisti v skutočnom svete, čím poškodzujú zdieľané hodnoty EÚ. K šíreniu nenávisti môže významnou mierou prispievať aj šírenie dezinformácií (tzv. hoaxov) v online priestore, ktoré je často spojené s nezákonnými nenávistnými prejavmi. Keďže trestné stíhanie nezákonných nenávistných prejavov je často zdĺhavé, sú potrebné alternatívne opatrenia (legislatívne aj nelegislatívne), aby sa dosiahlo efektívne odstraňovanie alebo blokovanie nezákonného obsahu.

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál: „Táto téma sa dotýka všetkých európskych krajín a niektoré krajiny sa vydali pri riešení problematiky nenávistných prejavov svojou cestou. My sme boli zvedaví, ako sa s touto témou chcú vysporiadať nám najbližšie krajiny. Veľmi si ctíme slobodu prejavu, ale keď to prekročí určité medze, a v tom máme rovnaký názor, musí nasledovať aj dôsledok napríklad v podobe trestného konania. Zhodli sme sa aj na tom, že nemôže všetko regulovať len štát. Dôležitá je aj občianska spoločnosť alebo médiá, aby nahlasovali takéto informácie. A mali by sa pripojiť aj prevádzkovatelia sietí a bolo by vhodné riešiť to určitou spoločenskou dohodou, pretože štát nevie všetko sledovať a stáť nad každým nenávistným prejavom napríklad vo forme statusu na sociálnej sieti.“ 

Nová česká ministerka navštívila po jej vymenovaní do funkcie Slovensko prvýkrát a rovnako je pre ňu téma nenávistných prejavov v online prostredí veľmi dôležitá. Marie Benešová, česká ministerka spravodlivosti: „Aj u nás sa hovorí o zavedení pravidiel, Ministerstvo vnútra ČR už na to má špeciálny odbor, ktorý už určitý čas funguje a budem sa veľmi zaujímať o ich výsledky a čo najskôr chcem o tejto téme rokovať aj s našim ministrom vnútra. Za Českú republiku môžem povedať, že u nás sa snažíme nenávistné prejavy, ktoré vykazujú známky trestného činu, postihovať a postihy sú veľmi tvrdé. V súčasnej dobe analyzujeme nemecký zákon, ktorý rieši túto problematiku a verím, že nájdeme spolu s ostatnými krajinami spoločné návrhy riešení. “ 

Ministri spravodlivosti sa téme boja proti nenávistným prejavom na európskej úrovni pravidelne venujú. Okrem toho rokovali aj o elektronických dôkazoch (tzv. e-evidence). IT technológie stále viac ovplyvňujú aj oblasť justície. Zvýšená potreba rýchlosti komunikácie si vyžaduje promptne čeliť novým technologickým výzvam a reagovať efektívnejším spôsobom na sofistikovanejšiu trestnú činnosť s cezhraničným rozmerom. Dôležitosť rýchlej komunikácie podčiarkuje aj skutočnosť, že spáchanie prakticky akéhokoľvek trestného činu generuje elektronické dôkazy, ktorými je možné protiprávne konanie preukázať. V súlade s bezpečnostným programom EÚ a s cieľom účinne bojovať proti počítačovej kriminalite je potrebné zlepšiť možnosti justičných orgánov členských štátov vymieňať si elektronické dôkazy.

Ministri a štátni tajomníci si tiež vymenili skúsenosti pri komplikovaných procesoch extradícií do tretích štátov. Venovali sa najmä otázkam, ako preverovať a vyhodnocovať dodržiavanie základných práv v tretích štátoch. 

Zdroj: MS SR