Študenti, sloboda a demokracia

Významnosť dnešného dňa sa na Slovensku pripomína od roku 2001 ako Deň boja za slobodu a demokraciu, avšak dátum 17. november sa spája aj s Medzinárodným dňom študentstva, kedy si odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny pripomínajú študenti na celom svete.

Redakcia 17. 11. 2017 2 min.

Medzinárodný deň študentstva 

Tento deň vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939.

Nežná revolúcia

Aj v novembri 1989 zohrali v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia (Sametová revoluce), predchádzali stretnutia študentov v Prahe, ako aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na ulici Národní třída v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva.

Postupne tieto udalosti na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmer, ktorý skončil pádom režimu. Rok 1989 priniesol národom vtedajšej Československej socialistickej republiky, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

Deň boja študentov za slobodu a demokraciu

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z., na základe ktorého sa 17. november - Deň boja študentov za slobodu a demokraciu - stal pamätným dňom ČSFR. 

Deň boja proti totalite

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala zákon č. 241/1993 Zb. z., ktorým zrušila ustanovenia zákona č. 167/90 Zb. z. a 17. november pod názvom - Deň boja proti totalite - vyhlásila za pamätný deň SR.

Deň boja za slobodu a demokraciu

Poslanci NR SR 25. októbra 2001 rozhodli schválením zákona, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - bude štátnym sviatkom SR.
V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu štátnym sviatkom od roku 2000.

 

Zdroj: TASR