Prehliadka ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody pre koncipientov

Pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti a Európskeho dňa advokátov Slovenská advokátska komora pozýva advokátskych koncipientov na prednášku spojenú so študijnou prehliadkou ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Redakcia 09. 10. 2019 3 min.
Prehliadka ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody pre koncipientov Slovenská advokátska komora

Európske advokátske komory spolu so CCBE (Rada advokátskych komôr Európy) si 25. októbra 2019 pripomenú šiesty ročník Európskeho dňa advokátov. Téma tento rok zaostruje na prácu obhajcov: „Právo na právnu pomoc v trestných veciach a prístup k obhajobe pre osoby vo väzbe“. 

Vzdelávanie budúcich právnikov a advokátov je jednou z nosných tém Slovenskej advokátskej komory a preto ako jednu z možností praktického vzdelávania prináša koncipientom aj návštevu ústavov na výkon väzby, ktorú si koncipienti môžu započítať aj do minimálnych povinných náležitostí vo výkaze praxe koncipienta.

Dátumy a miesta:

21.10.2019 (pondelok): 9:00 – 11:00

  • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava (Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1)

23.10.2019 (streda): 9:00 – 11:00

  • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice (Floriánska 18, 041 42 Košice)

25.10.2019 (piatok): 9:00 – 11:00

  • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra (Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1)
  • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica (Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1)
  • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov (Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov)

Prihlasovanie: Advokátski koncipienti sa v prípade záujmu môžu prihlasovať do 18. októbra 2019 prostredníctvom webového portálu SAK v sekcii  VZDELÁVANIE A PODUJATIA / ZOZNAM PODUJATÍ, kde si koncipient/ka vyberie termín a vyplní elektronickú záväznú prihlášku. Podmienkou je uvedenie čísla občianskeho preukazu v prihláške, keďže predloženie občianskeho preukazu sa vyžaduje pri  vstupe do ústavu. Na podujatie sa nevzťahuje registračný poplatok. Maximálny počet účastníkov v rámci konkrétneho termínu je 14 osôb.

Priebeh stretnutia a program: Účastníci sa o 8.45 hod stretnú so sprevádzajúcim advokátom pred vchodom ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody vo vybratom meste, kde absolvujú prehliadku s komentárom a krátkou prednáškou. Účastníci musia pri vstupe do priestorov ústavu predložiť občiansky preukaz.

Účastník môže svoju účasť na podujatí uviesť vo výkaze praxe advokátskeho koncipienta v zmysle §1 uznesenia predsedníctva SAK č. 16/11/2012 zo 6. decembra 2012 ako náhradu za povinnú účasť na troch pojednávaniach podľa Trestného poriadku.

V prípade otázok kontaktujte kanceláriu SAK (Mgr. Alexandra Donevova - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Zdroj: Slovenská advokátska komora