Súdny dvor rozhodol v prípade nemorálnej ochrannej známky

Pred niekoľkými mesiacmi sme Vás informovali o prípade nemeckého označenia, ktoré ako predmet prihlášky ochrannej známky Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zamietol. Dôvodom bolo, že až príliš pripomínal anglické pejoratívum. Po počiatočných sporoch a názore generálneho advokáta tu dnes máme aj konečný výsledok.

Andrea Palgutová 04. 03. 2020 3 min.

Zistite, či zrušená prihláška ochrannej známky zostane zabudnutá, alebo sa o nej bude musieť rozhodovať znovu.

Z čoho vzniklo označenie Fack Ju Göhte

„Fack Ju Göhte“ je nemecký komediálny film z roku 2013, ktorý produkoval Constantin Film a ktorý videlo takmer 7,4 milióna nemeckých divákov . Spolu s jeho pokračovaniami „Fack Ju Göhte 2“ a Fack Ju Göhte 3 “, ktoré vyšli v rokoch 2015 a 2017, je jedným z najväčších úspechov nemeckej kinematografie. Okrem tvorcovskej krajiny bol tiež veľmi populárny i v susednom Rakúsku.

EUIPO takéto označenie nepripúšťa

V roku 2015 Constantin Film požiadal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) o zápis slovného označenia Fack Ju Göhte ako ochrannej známky EÚ označujúcej rôzne tovary a služby, najmä kozmetiku, šperky, kancelárske potreby, cestovné a športové potreby, hry, potraviny a nápoje.

Avšak EUIPO odmietol urobiť zápis tohto označenia ako ochrannú známku z dôvodu, že porušuje akceptované zásady morálky. Podľa EUIPO nemecky hovoriaca verejnosť v slovách „Fack ju“ uznáva vulgárnu a urážlivú anglickú frázu, ktorá je len foneticky prepísaná do nemeckého jazyka. Pridanie prvku „Göhte“, čo je  fonetický prepis mena nemeckého básnika Goetheho,  podľa nich taktiež nemohlo zásadným spôsobom zmeniť chápanie urážky.

Ako na to zareagoval Constantin Film ?

Constantin Film napadol toto odmietnutie zo strany EUIPO na Všeobecnom súde, avšak neúspešne. Súd totiž rozsudkom z 24. januára 2018 žalobu zamietol. To však Constantin Film vôbec nebral ako prehru a následne podal proti rozsudku Všeobecného súdu odvolanie na Súdny dvor.
Celé dianie vyvrcholilo včerajším rozsudkom, ktorým Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu ako aj rozhodnutie EUIPO, ktoré boli vo veľkej miere postihnuté rovnakými chybami, a to že nebolo dostatočne právne preukázané, prečo prihlasovanú ochrannú známku nemožno zapísať.

Z akých dôvodov došlo k tomuto rozhodnutiu Súdneho dvora?

  • Podľa Súdneho dvora Všeobecný súd a EUIPO nezohľadnili dostatočne skutočnosť, že napriek podobnosti výrazov „Fack ju“ a anglického vulgarizmu, nemecky hovoriace publikum nepovažovalo dané komédie za morálne neprijateľné. Práve naopak, vďaka vysokej sledovanosti bolo očividné, že názov týchto komédií nevyvolával medzi divákmi až také pohoršenie. Okrem tohto veľkého úspechu, získali filmy napriek ich hanlivému názvu prostriedky od rôznych organizácií, ba čo viac Goethe Institute (kultúrny inštitút Nemeckej spolkovej republiky, ktorý je aktívny na celom svete a ktorého úlohou je okrem iného propagácia znalostí nemeckého jazyka) ich využil na vzdelávacie účely.
  • Súdny dvor tiež poznamenáva, že vnímanie anglickej vety „Fuck you“ nemecky hovoriacou verejnosťou nie je nevyhnutne to isté ako jej vnímanie anglicky hovoriacou verejnosťou, aj keď je jej význam nemecky hovoriacej verejnosti dobre známy. Citlivosť na takéto výrazy môže byť v materinskom jazyku v skutočnosti vyššia ako v cudzom . Z toho istého dôvodu nemecký jazyk tiež nevníma anglickú frázu rovnakým spôsobom, ako by vnímala jej preklad do nemčiny.
  • Okrem toho názov sporných komédií, a teda prihlasovaná ochranná známka, sa netýka tejto anglickej vety ako takej, ale jej fonetického prepisu v nemčine, ktorý je sprevádzaný prvkom „Göhte“.