Súdy musia pracovať rýchlejšie

Bratislava, 15. mája 2018 – Súdy musia pracovať rýchlejšie, efektívne a transparentne - tak, aby to v prvom rade pocítil občan. Na spoločnom rokovaní sa dnes na tom zhodli predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová a minister spravodlivosti SR.

Súdy musia pracovať rýchlejšie

Dĺžka súdnych konaní je z pohľadu občana jedným z najdôležitejších kritérií fungovania súdov. Prioritou predsedníčky NS SR Daniely Švecovej a ministra spravodlivosti je preto prijať konkrétne opatrenia, ktoré skrátia dĺžku konaní. Súdy by po ich zavedení do praxe mali vo veciach ochrany práv a slobôd občana rozhodovať v čo najkratšom čase. „Už dnes sme v porovnaní s rokom 2014, keď som nastúpila do funkcie, zrýchlili dĺžku súdnych konaní na najvyššom súde o takmer 55%. Napriek tomu, že ide o výrazný pokrok, chceme aj naďalej robiť všetko pre to, aby primeraná dĺžka súdneho konania bola samozrejmosťou pre každého občana,” skonštatovala Daniela Švecová.  

Obaja sa zhodli, že najväčším problémom je agenda správnych konaní. Práve v tejto oblasti je dĺžka súdneho konania neprimerane dlhšia než v trestnom, obchodnom, či civilnom súdnictve. „Napriek tomu, že čísla ukazujú pozitívny trend, v správnom súdnictve sa veci stále nedejú tak rýchlo ako by som si predstavoval. Tento stav je pre mňa neakceptovateľný,” vysvetlil minister.

Aj to je dôvodom, prečo pripravia spoločný vzdelávací projekt pre odborný personal správnych orgánov. Zamestnancov správnych orgánov budú školiť sudcovia NS SR, ministerstvo poskytne školiace priestorové kapacity Justičnej akadémie. „Som presvedčená, že zvyšovanie odbornosti zamestnancov správnych orgánov výrazným spôsobom skvalitnií a zefektívni rozhodovanie v správnom konaní. Práve to sa najčastejšie dotýka ľudí v denno-dennom živote a spoločný projekt s ministerstvom v tomto smere môže veľa zmeniť k lepšiemu,” doplnila Daniela Švecová. 

Daniela Švecová a Gábor Gál spolu hovorili aj na tému zvyšovania dôvery ľudí v justíciu. Zhodli sa, že v období, keď je súdnictvo predmetom spoločenskej kritiky, je mimoriadne dôležité zabezpečiť efektívne fungovanie projektu súdneho manažmentu, ktorý má garantovať transparentné a spravodlivé prideľovanie veci sudcom, a tým občanovi plne zaručiť ústavné právo na zákonného sudcu.

Zdroj: NS SR