Súdy v prípadoch materskej otcom rozhodujú v prospech Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa aktuálne eviduje celkovo 66 podaných žalôb otcov, ktorí sa obrátili na súdy po tom, ako im nebola priznaná dávka materské. Súdy zatiaľ vytýčili 9 nových pojednávaní. V porovnaní s tým, že Sociálna poisťovňa vlani otcom priznala viac ako 18-tisíc dávok materské, ide teda o zlomok prípadov, s ktorými sa muži obrátili na súdy.

Redakcia 13. 02. 2020 2 min.

Príslušné okresné a krajské súdy doteraz v 14-tich prípadoch rozhodli v prospech Sociálnej poisťovne a v 4 ďalších v prospech žalobcov (otcov). V týchto štyroch prípadoch však Sociálna poisťovňa už na Najvyšší súd SR podala dve kasačné sťažnosti (mimoriadny opravný prostriedok) a v dvoch zostávajúcich prípadoch ešte rozsudok analyzuje a podanie kasačnej sťažnosti na Najvyšší súd SR zváži.

Z uvedených údajov vidno, že Sociálna poisťovňa postupuje v prípadoch materskej otcom správne, v súlade so zákonom, a to aj napriek tomu, že zo strany médií a žiadateľov bola v minulom roku vytvorená atmosféra, že porušuje zákon.

Kasačné sťažnosti podala Sociálna poisťovňa preto, že nesúhlasila s názorom prvoinštančných súdov. Podľa nich je možne zabezpečiť iným poistencom (otcom) starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj pomocou inej fyzickej osoby (starý rodič), či právnickej osoby (predškolské zariadenie), bez toho, aby si otec upravil pracovný režim, ktorý mu umožňuje starostlivosť o dieťa. Zo zákona o sociálnom poistení však jednoznačne vyplýva, že musí ísť o zjavnú úpravu pracovných podmienok tak, aby sa iný poistenec mohol o prevzaté dieťa postarať počas aktívnej časti dňa dieťaťa a na dennej báze.