Súkromné rádia žiadajú o výnimku z kvót na slovenskú hudbu

O udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu ôsmi vysielatelia. So žiadosťou o výnimku sa na Radu obrátili len komerční vysielatelia; verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje programové okruhy udelenie výnimky nepožiadal.

Súkromné rádia žiadajú o výnimku z kvót na slovenskú hudbu

Na zasadnutí z decembra 2017 Rada rozhodla o všetkých žiadostiach, ktoré jej boli doteraz doručené. V minulosti udelené výnimky sú platné do konca tohto roka.  

Štyria vysielatelia požiadali Radu o udelenie plošnej výnimky, ostatní žiadali len o čiastočnú výnimku na dodržiavanie podielu nových slovenských hudobných diel. V rámci povinnosti vysielať jednu pätinu slovenských diel nie starších ako päť rokov udelila Rada výnimku vysielateľom rockovo zameraných rádií Rádio Anténa Rock, ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO, Radio One Rock a Radio One Retro a tzv. oldies rádií Rádio Vlna a Rádio Best FM. O udelenie tejto výnimky požiadal Radu aj vysielateľ stanice Rádio 7, jeho žiadosť však Rada zamietla. V prípade držiteľov licencií na vysielanie programových služieb Rádio Anténa Rock, ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO a Rádio Vlna ide len o čiastkové vyhovenie žiadosti, keďže Radu žiadali o celkovú výnimku, na základe ktorej by nemuseli dodržiavať stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vôbec. O rovnakú výnimku požiadal aj vysielateľ stanice Europa 2, jeho žiadosť však Rada komplexne zamietla.  

Výnimky Rada vysielateľom udelila na obdobie roka 2018. Vysielatelia bez udelenej výnimky sú povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby odohrané medzi 
6. hodinou ráno a polnocou.

Snímka obrazovky 2018 02 07 o 10.27.14

V januári 2018 o výnimku požiadala aj RTVS. 

O udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu verejnoprávny vysielateľ pre tri svoje rozhlasové okruhy. Rada vyhovela všetkým žiadostiam Rozhlasu a televízie Slovenska; udelené výnimky sa vzťahujú na Rádio Patria, Rádio Devín a Rádio Pyramída.

Na základe udelenej výnimky nebude musieť dodržiavať RTVS stanovený podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní Rádia Patria a Rádia Devín. Pre Rádio Pyramída v súlade so žiadosťou vysielateľa platí len čiastočná výnimka - z podielu nových slovenských hudobných diel. 

Výnimky Rada vysielateľom udelila na obdobie roka 2018. Na ostatných programových okruhoch je verejnoprávny vysielateľ povinný dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť 35 percent vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby odohrané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

Zdroj: RPVS