Svetoznáma značka Adidas zmietla snahy konkurencie o registráciu dvoch pásikov

V priebehu roka 2018 Všeobecný súd Európskej únie rozhodoval o správnosti rozhodnutia úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Bc. Magdaléna Karvaiová 17. 01. 2019 2 min.

Čo je EUIPO?

EUIPO je európsky úrad, ktorý sa zaoberá okrem iného aj zápisom ochranných známok. Ochranné známky môžu mať odlišné formy – môže sa jednať o slovnú ochrannú známku, obrazovú, obrazovú obsahujúcu aj slovné prvky, ochrannú známku vzoru , zvuku, multimediálnu a dokonca od 1.októbra 2017 je možnosť zápisu holografickej známky. Okrem už spomenutých druhov ochranných známok rozlišuje EUIPO aj ďalšie, pričom celkový počet druhov známok, ktoré je možné zaregistrovať je dvanásť.

Spoločnosť Shoe Branding Europe sa tiež pokúsila o zápis dvoch ochranných známok. Jednalo sa o ochrannú známku pre obuv na každodenné používanie a o ochrannú známku bezpečnostných a ochranných topánok. Čo však spôsobilo problémy, bol vzhľad danej obuvi. Jednou z najhlavnejších čŕt topánok boli totiž dva súbežné pásiky, ktoré sa nachádzali po ich bokoch.

Súbežné pásiky po bokoch topánok evokujú u ľudí rôznych vekových kategórií po celom svete obuv značky Adidas, ktorá je pod súčasným názvom na trhu už od roku 1949.

Na základe iniciatívy nemeckej značky Adidas a jej námietkam voči zápisu ochrannej známky pre obuv s dvoma pásikmi, EUIPO zamietlo žiadosť spoločnosti Shoe Branding.  Dôvodom zamietnutia bola jednak podobnosť týchto známok, ale aj možnosť, že by spoločnosť Shoe Branding mohla profitovať z úspechu značky Adidas, s ktorou by bol jej produkt spájaný.

Belgická spoločnosť však s takým rozhodnutím samozrejme nebola stotožnená, a preto sa rozhodli podať žalobu na Všeobecný súd Európskej únie. Ten mal rozhodnúť o správnosti rozhodnutia úradu EUIPO o neprijatí zápisu.

Súd vo svojom rozhodnutí zastával názor, že v prípade prihlásenia sporných ochranných známok by spoločnosť Shoe Branding získala neoprávnený prospech z dobrého mena značky Adidas, teda potvrdil rozhodnutie Európskeho úradu.

Nepoučiteľná spoločnosť?

Známa je skutočnosť, že spoločnosť Shoe Branding Europe sa o registráciu ochrannej známky obuvi s dvoma pásikmi pokúsila už v roku 2009, kedy jej EUIPO vyhovelo, avšak rovnako ako teraz sa touto záležitosťou zaoberal Všeobecný súd Európskej únie, ktorý  rozhodnutie úradu zamietol a teda zápis ochrannej známky zrušil. Znamená to, že súd už po druhýkrát rozhodol v rovnakej veci v prospech značky Adidas, čím okrem iného potvrdil jej silné pôsobenie na trhu.