DPH

GDPR: eKasa má identifikovať aj konkrétnych zákazníkov. Je to v rozpore s GDPR!

Finančná správa SR predložila do NR SR novelu zákona, ktorý by mal meniť fungovanie a používanie systému eKasa. Podľa návrhu ma byť s bločkom identifikovaný aj zákazník a jeho nákup. 

Výber daní

Ministerstvo financií zverejnilo aktualizovanú prognózu daňových príjmov. Oproti septembru sa výrazne zlepšili odhad výber daní – na tento rok o 120 mil. EUR a na ďalšie tri roky zhruba o 350 mil. EUR ročne.  

Daňový úrad

Ak poskytujete služby klientom z iného členského štátu a nie ste platiteľom DPH, pravdepodobne sa pre účely DPH budete musieť registrovať. Za nedodržanie tejto povinnosti Vám hrozia administratívne sankcie. Kto sa musí registrovať a aké DPH konsekvencie z toho plynú, aj o tom je tento krátky článok.

DPH a ručenie

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty začlenila do zákona viaceré opatrenia vlády na elimináciu daňových podvodov a únikov na dani z pridanej hodnoty. Tieto opatrenia majú zamedziť podvodným praktikám, ktoré ukracujú štátnu kasu ročne o niekoľko miliárd eur.

Rokovacia sála

Tento príspevok obsahuje výpočet základných zmien, ktoré so sebou prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným motorom zmien v úpravy dani z pridanej hodnoty bol fakt, že Slovensko má obrovské nedostatky vo výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom. Okrem toho Novela zákona predstavuje reakciu na povinnú transpozíciu príslušnej legislatívy Európskej únie.

Pojednávacia miestnosť

Táto analýza poukazuje na potenciálny nesúlad čerstvého rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s dôkazným bremenom pri daňovej kontrole a práve na odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňovým subjektom sa preto možno vytvára nový priestor na účinnú ochranu svoju práv.

By “Keith S Brown (Ksbrown)” (Own work) [CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Tento príspevok opisuje základný rámec aplikácie zákona o dani z pridanej hodnoty s príslušnou judikatúrou Európskeho súdneho dvora na začínajúceho alebo už existujúceho podnikateľa.

Flipping pages from 4freephotos.com

Byť platiteľom DPH so sebou prináša rôzne administratívne povinnosti, ktoré si musí každý daňový subjekt svedomito strážiť, aby sa vyvaroval nepríjemnostiam s daňovými úradmi. Práve ucelenému výpočtu povinností je venovaný tento článok.