Pripravuje sa veľká novelizácia trestného práva

Rezort spravodlivosti zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať Trestný poriadok a Trestný zákon. V predbežnej informácii sa stručne zhodnocuje súčasný stav aktuálne platnej právnej úpravy a stanovujú sa základné ciele novej úpravy, pričom jej zverejnenie predpokladá zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu.

Martina Vanc 20. 05. 2021 3 min.

Súčasný stav

Ministerstvo spravodlivosti SR v informácii vyhodnocuje prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov, o ktorých konštatuje, že tieto sa neustále stretávajú s obštrukciami v konaní najmä zo strany obvinených. Pre vysporiadanie alebo predchádzanie takýmto obštrukciám majú len obmedzené možnosti – sú nimi donucovacie prostriedky ako predvedenie obvineného alebo svedka, poriadková pokuta a pod. Uvedené je hlavným dôvodom na zmenu právnej úpravy, ktorá aktuálne nereflektuje potreby praxe. Súdy a orgány činné v trestnom konaní môžu podľa platnej legislatívy doručovať písomnosti aj elektronickou formou, uvedené však nie je povinnosťou.

V nadväznosti na postupné rozširovanie sociálnych sietí a internetu ako takého sú podľa predloženej informácie štáty naďalej pozadu v boji proti šíreniu dezinformácií a propagandy, podpore extrémistických skupín a kybernetickým útokom. Pripravovaná novela by tak mala reagovať aj na súčasnú situáciu a zabezpečiť efektívnejší boj proti vyššie uvedeným hrozbám.

Základné ciele novej právnej úpravy

Návrh zákona má za cieľ prioritne realizovať Programové vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika štátu a väzenstvo, pričom vláda SR sa zaviazala ku komplexnému zhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku. Prioritou novely je skvalitniť a zefektívniť trestné konanie zavedením konkrétnych zmien a inštitútov tak, ako to vyplýva Programové vyhlásenie vlády SR.

Medzi dôležité zmeny patria najmä:

  • vysporiadanie sa s obštrukciami obžalovaných v rámci trestného konania,

  • obmedzenie opakovaného vypočúvania tých istých osôb pri zmene ich procesného postavenia,

  • povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní,

  • rozšírenie okruhu trestných činov, na ktoré bude možné nasadiť agenta,

  • zastavenie trestného stíhania v prípade podplácajúcich páchateľov, ak sa títo ku skutku priznali a oľutovali ho (v štádiu, kedy je právoplatne rozhodnuté o vine páchateľa, ktorý úplatky a iné nenáležité výhody prijímal).

Zmeny majú reagovať aj na zvýšené riziko hybridných hrozieb, ktoré sa týkajú šírenia propagandy a dezinformácií, podporovania extrémistických skupín a kybernetických útokov.

„V neposlednom rade návrh zákona bude podporovať probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície s osobitným zameraním na odsúdených mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov, programov pre páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii, ale aj v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná činnosť, násilné správanie),“

uvádza rezort spravodlivosti v predloženej informácii.

Zapojenie verejnosti

Do prípravy právneho predpisu sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zaslania podnetov alebo návrhov v rozsahu základných cieľov novej právnej úpravy e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo na:

Ministerstvo spravodlivosti SR

sekcia legislatívy

Račianska 71

813 11 Bratislava

Ukončenie štádia pripomienkovania predbežnej informácie je stanovené k 31.05.2021.