Údajný prvý slovenský terorista- namiesto väzenia, peniaze od štátu!

Kuc verzus Slovensko. Súdne konanie vedené v Štrasburgu pod číslom č. 37498/14 sa dnes dočkalo svojho vyvrcholenia. Ladislav Kuc, prezývaný aj "údajný prvý slovenský terorista" sa dnes zaradil do zástupu občanov, ktorí dali slovenskému súdnictvu tvrdú ranu.

Redakcia 25. 07. 2017 2 min.

Žalobca Ladislav Kuc je slovenský občan, ktorý sa narodil v roku 1979 a v súčasnosti je umiestnený v Trenčianskej nemocnici pre obvinených a odsúdených. Prípad stojaci pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu sa týka dĺžky a odôvodnenosti jeho vyšetrovacej väzby.

V januári 2012 bol pán Kuc, ktorý údajne dlhodobo trpí duševnou poruchou, zatknutý za to, že zasielal domáce výbušné zariadenia rôznym osobám a ďalšie zariadenie nastražil vedľa predajne rýchleho občerstvenia, kde vybuchlo. Všetko konal s cieľom podporiť práva zvierat. Príslušný súd nariadil jeho zadržanie v záujme predchádzania páchania ďalšej trestnej činnosti (tzv. preventívna väzba). Jeho zadržanie bolo následne predĺžené - pričom v máji 2012 bolo do dôvodu zadržania pridané riziko úteku (tzv. úteková väzba), až do jeho odsúdenia v júni 2013 a odsúdenia na 25 rokov väzenia. Tento rozsudok bol však v októbri 2013 zrušený Krajským súdom a vec bola postúpená Okresnému súdu z dôvodu protichodných znaleckých posudkov o jeho duševnom zdraví a schopnosti pochopiť nezákonnosť jeho konania. Krajský súd rozhodol, že pán Kuc bude ponechaný vo väzbe, pričom uviedol rovnaké dôvody ako súd prvého stupňa. Pán Kuc požiadal o prepustenie v decembri 2013 s odkazom na jeho duševné zdravie a potrebu psychiatrickej liečby. Jeho žiadosť však bola zamietnutá z dôvodu závažnosti obvinení vedených proti nemu, spolu s rizikom jeho opätovného protiprávneho konania a možného úteku. Ústavná sťažnosť podaná pánom Kucom bola takisto neskôr zamietnutá v apríli 2014.
Pán Kuc sa sťažoval na nadmernú dĺžku konania a nedostatok dostatočných dôvodov na jeho zadržanie, najmä tvrdiac, že ​​vnútroštátne súdy pri posudzovaní nevyhnutnosti väzby nezohľadnili jeho duševnú poruchu.

Štrasburg však rozhodol, že slovenské súdy v kauzálnej podstate postupovali správne (dôvody väzby existovali), avšak samotná dĺžka väzby bola príliš dlhá (prieťahy). Tento záver bol odôvodnený aj tým, že súdu bol doručený nový znalecký posudok o duševnom stave obžalovaného, avšak ten súd nereflektoval a väzbu nezrušil.

Pánovi Kucovi bolo z pôvodne požadovaných 30 000 EUR, priznaných 6 500 EUR (nemajetková ujma) a 9 000 EUR na náklady a výdavky súvisiace s uplatnením jeho ľudských práv (právo na súdnu a inú právnu ochranu, právo na prejednanie veci bez prieťahov).

 

Zdroj: ESĽP