Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov ​

Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou) v Obchodnom vestníku.

Redakcia 25. 04. 2018 2 min.

Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2016 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 vyšší ako 3 320 eur, je povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia do 16 mesiacov od zverejnenia prehľadu prijímateľov zostaveného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa stavu k 31. 12. 2016, čiže aktuálne do 31. mája 2018.


Ak si tento prijímateľ uvedenú povinnosť nesplní včas a riadne, Notárska komora Slovenskej republiky ho podľa odseku 14 vyššie citovaného paragrafu nezaradí do zoznamu prijímateľov na rok 2019.

Spôsob a postup zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku nájdete TU.

Údaje na zverejnenie v Obchodnom vestníku sa doručujú elektronicky a zverejňujú na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľa Obchodného vestníka (ďalej len „portál“). Upozorňujeme, že celý postup, najmä v prípade nového užívateľa portálu od jeho registrácie, doručenia registračného čísla do vlastných rúk, zaplatenia správneho poplatku až po zverejnenie v Obchodnom vestníku, trvá niekoľko dní. Redakcia Obchodného vestníka zverejní údaje do 5 pracovných dní od pripísania sumy správneho poplatku na účet vydavateľa. Prijímatelia, ktorí už zverejňovali údaje v Obchodnom vestníku, sa prihlásia na portál pomocou svojich prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo), ktoré zadali pri prvej registrácii. Opätovná registrácia nie je potrebná! V prípade, že prijímateľ zabudol svoje prihlasovacie údaje, môže sa obrátiť na Redakciu Obchodného vestníka, ktorá mu poskytne bližšie informácie ako postupovať. Prijímatelia si môžu stav svojich žiadostí o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku prezerať na portáli cez „​Prehľad podaných formulárov".

Bližšie informácie poskytne Redakcia Obchodného vestníka na tel. č.: 02/88891 250, 02/88891 149, 02/88891 153, 02/88891 142 alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..