Audiovizuálne pirátstvo je počas koronakrízy na vzostupe

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky upozorňuje na získavanie nelegálneho obsahu v online svete. Počas koronakrízy vzrástlo tzv. pirátstvo až o viac ako 33% v celosvetovom meradle.

Redakcia 10. 12. 2020 2 min.

„Slováci sú vo všeobecnosti náchylní získavať nelegálny online obsah,“

konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec. Až 30 % Slovákov považuje získanie nelegálneho obsahu z internetu za prijateľné riešenie v prípade, ak nemá v rovnakom čase prístup k legálnemu obsahu. Len 25 % Slovákov uvádza, že za minulý rok zaplatili za online obsah. 

„Tieto čísla nás radia na popredné priečky medzi európskymi krajinami. Na škodu je, že ide o prvenstvá v získavaní ilegálneho obsahu,“

dodáva Matúš Medvec.

Uvedené štatistiky budú tento rok ovplyvnené aj pandémiou a zmeneným spôsobom života bežnej populácie. Koronakríza uväznila milióny ľudí doma bez možností sociálnych interakcií, čo spôsobuje vyhľadávanie rôznych spôsobov digitálnej zábavy. Spoločnosť MUSO, zaoberajúca sa online pirátstvom, uverejnila analýzu nelegálne sťahovaného obsahu počas koronakrízy. S ľahkou dostupnosťou audiovizuálneho obsahu a zmenenými životnými podmienkami vzrástli tieto aktivity o viac ako 33 % v celosvetovom meradle. Vzhľadom na to, že odvetvia intenzívne využívajúce autorské práva vrátane filmu, televízie a hudby podporujú v EÚ viac ako 11 miliónov pracovných miest, tieto vzrastajúce čísla znamenajú ich priame ohrozenie.

„Pirátstvom označujeme akékoľvek neoprávnené nakladanie s autorskými dielami a ostatnými predmetmi ochrany bez súhlasu príslušných nositeľov práv,“

konštatuje predseda ÚPV SR.

  „Pirátstvo možno aplikovať na akékoľvek odvetvie súvisiace s neoprávneným nakladaním s duševným vlastníctvom, ale najčastejšie sa stretávame s audiovizuálnym pirátstvom. Nelegálnemu sťahovaniu filmov a hudby práve podmienky pandémie zjavne prospievajú,“

dodáva predseda.

Pirátstvo má vplyv najmä na aktuálne vytvorené a uvádzané kreatívne diela. Pre film sú charakteristické dva modely pirátstva. Prvým je pirátstvo, ktoré kopíruje komerčný úspech. Na takúto činnosť doplácajú najmä filmy, ktoré sú komerčne úspešné v kinách a vo veľkej miere distribuované medzinárodne. Druhý model sa týka filmov, ktoré boli úspešné v krajine produkcie a neboli vo veľkej miere medzinárodne distribuované. K väčšine pirátskych činností v tomto prípade dochádzalo v krajinách, v ktorých neboli filmy uvedené. Najčastejšie kreatívne diela, na ktoré sa pirátstvo vzťahuje, sú však seriály. Pozornosť pirátov sa v súčasnosti presúva od tradičného filmového pirátstva k seriálom prostredníctvom streamovacích služieb.  Pirátstvo sa nevyhýba ani hudobnému priemyslu, ale celková miera pirátstva je pri hudbe nižšia ako pri uvedených dvoch druhoch obsahu.

Zo  štúdie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo vyplýva, že v rokoch 2017 a 2018 boli najviac nelegálne získavanými audiovizuálnymi dielami na Slovensku film Prízrak, seriál Star Trek: Discovery a hudobná produkcia Rickyho Martina.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR