# Ústavný súd

Ústavný súd SR nariadil Najvyššiemu súd SR, aby advokáta JUDr. Martina Ribára bezodkladne prepustil z väzby na slobodu. Z akých dôvodov tak Ústavný súd rozhodol sa dočítate v dnešnom článku.

20. 05. 2021 5 min. Martina Vanc

Aktuálnou témou posledného obdobia je vyhlásenie referenda a s ním spojené posúdenie ústavnosti otázky, o ktorej majú občania hlasovať. O tom, čo je to referendum, ako prebieha a o akých otázkach možno referendum vyhlásiť sa dočítate v dnešnom článku.

17. 05. 2021 5 min. Martina Vanc

Ústavný súd SR sa zaoberal otázkou dôvodnosti obáv z kolúzneho konania obvineného a formou, akou musia byť dôvody kolúznej väzby stanovené resp. aké konkrétne skutočnosti a konanie sťažovateľa môžu zapríčiniť obavy súdu z potenciálneho kolúzneho správania obvineného.

10. 05. 2021 4 min. Martina Vanc

Sťažovateľka bola obmedzená na osobnej slobode viac ako dva týždne z dôvodu hospitalizácie na psychiatrickom oddelení zdravotníckeho zariadenia. Ústavný súd SR sa v tejto súvislosti zaoberal najmä otázkou, či boli dané dôvody na obmedzenie osobnej slobody sťažovateľky, čím zároveň vymedzil účel konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

26. 04. 2021 6 min. Martina Beňovská

Ústavný súd v Českej republike riešil incident falošne pozitívneho testu na drogy. Pri bežnej cestnej kontrole policajti zadržali vodiča motorového vozidla po preukázaní na pozitivitu drog. Svoju vinu poprel čo mu neskôr dosvedčil aj profesionálne vykonaný test v laboratóriu. Štát je teraz nútený prebrať zodpovednosť a niesť následky za škodu spôsobenú na ujme vodiča.

22. 03. 2021 5 min. Martina Beňovská

Aj tento piatok pokračujeme v našom seriáli Právnické profesie. Dnes máme pre Vás pripravený prehľad výkonu povolania prokurátora a sudcu. Informácie sme získali z prvej ruky, od prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Jána Šantu, sudcu Ústavného súdu SR, Roberta Šorla a odpovede nám poskytol aj sudca Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu, Peter Tomka.

26. 11. 2020 11 min. Martina Vanc

Prezidentka Zuzana Čaputová podala návrh Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade právnych predpisov a pozastavenie účinnosti zákona. Novelou č. 286/2020 Z. z. účinnou od 15. októbra 2020 došlo k zmene ustanovenia § 58 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, v zmysle ktorého právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.

30. 10. 2020 5 min. Martina Beňovská

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 14. októbra 2020 novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v ten istý deň schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka sa zároveň rozhodla, že sporné ustanovenie zákona napadne na Ústavnom súde SR.

15. 10. 2020 2 min. Redakcia

V reakcii na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 11/2016, ktorým bol potvrdený princíp rovnosti ako základné ústavné kritérium pre posudzovanie zákonných obmedzení v prístupe k právu na súdnu ochranu, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh novely Občianskeho zákonníka.

03. 10. 2019 35 min. JUDr. Michal Jelenčík

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky organizuje Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 27. septembra 2019. Program a ďalšie informácie nájdete nižšie v článku.

18. 09. 2019 1 min. Redakcia
Strana 1 z 8