# Ústavný súd

Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti.

31. 05. 2018 11 min. Redakcia

Deväť z 13 sudcov Ústavného súdu SR vrátane jeho predsedníčky ukončí svoj mandát 16. februára 2019. Noví sudcovia budú volení na 12 rokov, a teda budú vo svojich funkciách až do roku 2031.

29. 05. 2018 2 min. Redakcia

Koniec mája so sebou opäť prináša bilancovanie uplynulého mesiaca na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Opäť budeme platiť za porušenia práv sťažovateľov.

28. 05. 2018 12 min. Redakcia

Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa v porovnaní za prvý kvartál roku 2017 a prvý kvartál roku 2018 výrazne skrátila.

22. 05. 2018 2 min. Redakcia

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnia na konferencii a VIII. medzinárodnom právnickom fóre v Petrohrade

16. 05. 2018 1 min. Redakcia

Udelenie licencie v prospech Ministerstva školstva nie je bežným javom. Na aké dielo sa táto licencia má vzťahovať?

14. 05. 2018 2 min. Redakcia

Minister spravodlivosti Gábor Gál sa minulý týždeň na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach stretol s jeho predsedníčkou Ivettou Macejkovou.

07. 05. 2018 2 min. Redakcia

Ústavný súd SR upresňuje výklad svojho nálezu o zmrazení platov niektorých ústavných činiteľov.

02. 05. 2018 2 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 46 050 €.

24. 04. 2018 13 min. Redakcia

Ústavný súd včera rozhodol o prijatí návrhov na vyjadrenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Prešli aj návrhy prezidenta, avšak žiadnemu z nich nebolo priznané pozastavenie účinnosti príslušných ustanovení zákona.

06. 04. 2018 6 min. Redakcia