# Ústavný súd

Nie každý z ústavných sudcov rozhodujúcich o osude tzv. Mečiarových amnestií súhlasil s ich zrušením. V tomto článku Vám prinášame výber niektorých argumentov, ktoré majú za cieľ spochybniť postup ústavného súdu.

11. 07. 2017 8 min. Redakcia

Aj v prípade, že súd rozhoduje v trestnom konaní o uložení ochranného ústavného liečenia, mal by za každých okolností, skúmať, či bude takéto jeho rozhodnutie v súlade s právnymi predpismi a nebude spôsobilé zasiahnuť do základných práv obvineného. 

03. 07. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Uplynulé dni priniesli mnoho posunov v tzv. Mečiarových amnestiách. Okrem prijatia tejto veci Ústavným súdom Slovenskej republiky a začatím konania o posudzovaní ústavnosti ich zrušenia sa vo veci vyjadrili aj jednotliví sudcovia, ktorí by mohli byť v konaní zaujatí.

13. 04. 2017 2 min. Redakcia

Dňa 7. apríla 2017 začalo na ústavnom súde konanie vo veci tzv. Mečiarových amnestií. Úlohou ÚS SR je posúdenie súladu uznesenia Národnej rady SR, ktorým zrušila Mečiarové amnestie a niektoré milosti udelené prezidentom. Konanie, ktorá má trvať 60 dní s predpokladaníým ukončením do 5. júna však môže nečakane skončiť aj bez výsledku.

07. 04. 2017 3 min. Redakcia

Dalo by sa napísať, že ako skoro každý druhý rok, tak aj tento bude naša národná rada hlasovať o schválení návrhu ústavného zákona o zrušení amnestií udelených bývalým predsedom vlády V. Mečiarom. V tomto súvise skupina právnikov vydala zaujímavé vyhlásenie.

30. 01. 2017 10 min. Kristína Jurišová

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci náhrady škody za úraz na zasneženom chodníku, ktorej veci všeobecné súdy porušili právo sťažovateľa na spravodlivý proces. 

10. 01. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Môže rozhodnutie súdu bez náležitého odôvodnenia založiť porušenie základného ľudského práva garantovaného Ústavou ČR?

23. 09. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa počtu sťažností, ktoré mu boli doručené v prvom polroku od jedinej právnickej osoby.

07. 09. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd minulý týždeň konštatoval, že v našom súdnom systéme sú také nedostatky, ktoré ovplyvňujú investičné prostrednie negatívnym spôsobom.

25. 08. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Túto stredu zasadalo plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky vďaka čomu už dnes vieme, kto bude rozhodovať, minimálne na začiatku, o osude ústavnej sťažnosti Denníka N.

11. 06. 2015 1 min. Kristína Jurišová