# Ústavný súd

Prekvapil Vás názov tohto článku? V Českej republike je odpoveď na položenú otázku kladná.

29. 09. 2014 1 min. Redakcia

Ústavný súd SR v prvom polroku 2014 rozhodoval o 447 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z toho v 124 prípadoch vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (spôsobených všeobecnými súdmi). Dotknutým osobám priznal v úhrne primerané finančné zadosťučinenie vo výške 435.900 eur.

29. 07. 2014 2 min. Redakcia

Ústavný sud SR zverejnil informácie o tom, v koľkých sťažnostiach fyzických a právnických osôb rozhodoval a následne nálezom potvrdil porušenie práva sťažovateľa v roku 2013. Vysoký počet nálezov v uplynulom roku 2013 potvrdzuje, že prieťahy v súdnom konaní stále patria ku kľúčovým problémom slovenského súdnictva. Ako to teda v konečnom sumáre vyzerá?

11. 02. 2014 4 min. Redakcia

Pravidelnou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky je od roku 2010 aj štatistická činnosť, ktorú realizuje v záujme zvýšenia efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní) vrámci rovnomenného projektu.

15. 03. 2013 2 min. Redakcia
Strana 7 z 7