Ústavný súd priznal za apríl 2018 finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 700 €

Koniec mája so sebou opäť prináša bilancovanie uplynulého mesiaca na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Opäť budeme platiť za porušenia práv sťažovateľov.

Ústavný súd priznal za apríl 2018 finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 700 €

Ponúkame vám prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – apríl 2018 II a prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – apríl 2018

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky v záujme efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vkonaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“.

Súčasťou tohto projektu je aj pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd.

I. Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v 23 sťažnostiach v mesiaci apríl 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 700 €.

P. č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn. ÚS SR výrok nálezu Primerané finančné zadosťučinenie
1. Okresný súd Rožňava 7 P 300/2015 I. ÚS 10/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Rožňava konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1000 €
4. OS Rožňava je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 000
2. Okresný súd Malacky 5 C 452/09 I. ÚS 12/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Malacky konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Malacky je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 € 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 000
3. Okresný súd Bratislava II 8 C 337/2013 I. ÚS 24/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
3. OS Bratislava II je povinný uhradiť trovy konania v
sume 312,34 €
1 500
4. Okresný súd Košice II 48 Er 2706/2010 I. ÚS 44/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Košice II konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 4 000 €
 4. OS Košice II je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
4 000
5. Okresný súd Banská Bystrica 18 C 127/00 I. ÚS 543/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Banská Bystrica konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 8 000 €
 4. OS Banská Bystrica je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
8 000
6. Okresný súd Bratislava V 23 Cb 42/06 I. ÚS 611/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Bratislava V konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 3 000 €
 4. OS Bratislava V je povinný uhradiť trovy konania v sume 550,63 €
6 000 € 
7.
Krajský súd v Bratislave
8 Co 120/2016
I. ÚS 69/2018
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo 2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
3. KS v Bratislave je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,80 €
1 000
8.
Okresný súd Martin
16 P 42/2015
II. ÚS 12/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
 3. OS Martin je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 000
9.
Okresný súd Bratislava I
18 C 213/2012
II. ÚS 24/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
 4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
1 000 €
10.
Okresný súd Nitra
14 Er 1376/2015
II. ÚS 74/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 1 000 €
 3. OS Nitra je povinný uhradiť trovy konania v sume 396,05 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
2 000
11.
Okresný súd Žilina
8 C 338/2012
III. ÚS 26/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
1 000
12.
Okresný súd Žilina
8 C 131/2012
III. ÚS 27/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 750 €
 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
1 500
13.
Okresný súd Rožňava
11 C 7/06
III. ÚS 47/2018
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo 2. prikazuje OS Rožňava konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Rožňava je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
1 000
14.
Okresný súd Bánovce nad Bebravou
3 C 153/2011
III. ÚS 49/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Bánovce nad Bebravou konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
 4. OS Bánovce nad Bebravou je povinný uhradiť trovy konania v sume 488,13 €
1 000
15.
Okresný súd Bratislava IV
38 D 755/06
III. ÚS 716/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Bratislava IV konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
 4. OS Bratislava IV je povinný uhradiť trovy konania v sume 570,06 €
1 500
16.
Okresný súd Žilina
8 C 372/2012
III. ÚS 721/2017
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 700 €
4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
1 700
17.
Okresný súd Košice - okolie
13 C 114/2013
III. ÚS 724/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Košice - okolie konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 1000 €
 4. OS Košice - okolie je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
2 000
18.
Okresný súd Nitra
9 C 301/2016 (pôvodne sp. zn. 12 Ro 190/2014)
III. ÚS 647/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Nitra konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 €
 4. OS Nitra je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34
500 €
19.
Okresný súd Bratislava IV
15 Er 5008/2011
IV. ÚS 124/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
 3. OS Bratislava IV je povinný uhradiť trovy konania v sume 390,50 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 500
20.
Okresný súd Žilina
15 D 460/2014
IV. ÚS 136/2018
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 570,06 €
1 000
21.
Okresný súd Poprad
10 C 132/07
IV. ÚS 18/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Poprad konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 500 €
 4. OS Poprad je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
2 500
22.
Okresný súd Bratislava I
15 C 34/02
IV. ÚS 94/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote v období po právoplatnosti nálezu Ústavného súdu SR č. k. I. ÚS 49/2010-31 zo 7. septembra 2010 porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 5 000 €
 3. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 325,42 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
5 000
4
23.
Okresný súd Piešťany
9 P 81/2010
IV. ÚS 95/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote po právoplatnosti nálezu Ústavného súdu SR č. k. III. ÚS 391/2015-23 z 20. októbra 2015 porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 2 000 €
 3. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 325,42 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
4 000

Legenda: čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote)

II.

A) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci apríl 2018 rozhodol nálezom o zrušení 5 rozhodnutí všeobecných súdov a o vrátení vecí na ďalšie konanie.

P.č.
odporca
sp. zn. odporcu
sp. zn. ÚS SR
porušené články
výrok nálezu
1.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
1 TdoV 13/2015
II. ÚS 54/2018
čl. 46 ods. 1 ústavy
čl. 47 ods. 3 ústavy
čl. 48 ods. 2 ústavy
čl. 50 ods. 2 a 3 ú
stavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo 2. rozsudok NS SR zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie
3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 303,16 €
4. sťažnosti v časti namietaného porušenia základného práva vyjadriť sa k všetkým vykonávaným dôkazom v konaní vedenom NS SR pod sp. zn. 1 Tdo V 13/2015 nevyhovuje 5. v časti smerujúcej proti postupu NS SR v konaní vedenom pod sp. zn. 1 To 7/2012 a jeho uzneseniu z 30. januára 2013 pre namietané porušenie čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 2 a 3, ako aj čl. 6 ods. 1 dohovoru zastavuje pre nedostatok právomoci Ústavného súdu SR
2.
Krajský súd v Košiciach
5 Co 613/2015
II. ÚS 71/2018
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
 1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo
 2. rozsudok KS v Košiciach zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie
 3. KS v Košiciach je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
3.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
7 Cdo 112/2017
II. ÚS 89/2018
čl. 46 ods. 1 ústavy
1. základné právo na súdnu ochranu porušené bolo
2. rozsudok NS SR zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie 3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
4.
Okresný súd Košice II
49 Er 1646/2013
III. ÚS 630/2017
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo 2. rozsudok OS Košice II zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie 3. OS Košice II je povinný uhradiť trovy konania v sume 468,51 €
5.
Okresný súd Prešov
30 Em 3/2015
IV. ÚS 89/2018
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 48 ods. 2 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
 1. základné právo na súdnu ochranu, právo na spravodlivé súdne konanie a právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo
 2. rozsudok OS Prešov zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie
 3. OS Prešov je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

B) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci apríl 2018 rozhodol nálezom o 1 podaní, ktorým bola namietaná ústavnosť väzobných rozhodnutí všeobecných súdov v intenciách čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

P.č.

odporca

sp. zn. odporcu

sp. zn. ÚS SR

porušené články

výrok nálezu

1.

Krajský súd v Prešove

9 Tos 16/2016

III. ÚS 518/2017

čl. 17 ods. 1, 2 a5 ústavy

1. základné právo na osobnú slobodu porušené bolo
2. rozsudok KS v Prešove zrušuje
3. KS v Prešove je povinný uhradiť trovy konania v sume 485,33 € 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

 

Legenda: čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo vlastniť majetok)

čl. 46 ods. 1a 3 Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.) čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie) čl. 17. ods. 1 až 5 Ústavy Slovenskej republiky (Základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť.)
čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné.)
čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo pokojne užívať svoj majetok) čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v určených prípadoch na inom orgáne) čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu aj sudcu ustanoví zákon.)
čl. 46 ods. 1Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.) čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (Právo na rovnosť účastníkov konania.) čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie.)

 

Zdroj: ÚS SR