Ústavný súd SR eviduje 6 sťažností v súvislosti s voľbami do VÚC

Ústavný súd Slovenskej republiky eviduje až 6 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017.

Redakcia 27. 11. 2017 1 min.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) k dnešnému dňu eviduje podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 6 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017.

Tabuľka č. 1: Zoznam sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017

2017 11 27 4

V predmetných sťažnostiach sa aktuálne vykonávajú nevyhnutné procesné úkony, aby mohli byť predbežne prerokované v pléne ústavného súdu. Podľa § 63 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov: Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnosti.

Zdroj: Ústavný súd SR.