Utekaj, schovaj sa, bojuj! Ako sa správať v prípade teroristického útoku.

21. storočie sa do dejín nezápisalo len prudkým rozvojom techniky, ale aj novým globálnym fenoménom - terorizmom. Tento sa už netýka len vzdialeného Manhattanu, ale aj západnej Európy. V našom regióne sa však stretávame s iným druhym teroru a to tzv. aktívnymi strelcami.

Redakcia 03. 08. 2017 2 min.

V tomto článku sa budeme venovať postupu, ktorý by mal byť zachovaný v prípade útoku aktívneho strelca.

Česká polícia pripravila v súvislosti s teroristickými útokmi v zahraničí a viacerými nedávnymi útokmi na školách vzdelávací seminár s názvom "Postup pri mimoriadnych udalostiach v školách a školských zariadeniach", ktorý bol určený zástupcom vedenia jednotlivých škôl a predovšetkým samotným pedagógom. Tento postup však platí aj na útoky na verejnosti. Polícia tak v rámci stratégie ochrany tzv. "Mäkkých cieľov" zareagovala na dopyt verejnosti a po vzore zahraničných policajných zborov začala s tvorbou preventívneho videospotu. V krajinách, kde sú tieto útoky početnejšie, je verejnosti prezentovaný globálny koncept tzv. Cesty k prežitiu, založený na troch krokoch: ÚTEK - Úkryt - BOJ.

Čím je špecifický útok tzv. aktívneho strelca?

Spravidla útočia jednotlivci. Ich cieľom je v čo najkratšom čase zabiť čo najviac ľudí, bez určitého vzorca výberu obete. Zámerne si vyberajú miesta s vysokou koncentráciou osôb (obchodné centrá, námestia, dopravné uzly, turisticky vyhľadávané ciele ...) K útoku využívajú rôzne druhy zbraní (strelné, bodné, výbušniny, vozidlá ...).

Neberú rukojemníkov, nevyjednávajú. Rovnaká taktika je často využívaná aj pri teroristických útokoch!

Rozdiel medzi útokom aktívneho strelca a teroristickým útokom je len v motíve útočníka!
Ako reagovať v prípade útoku tzv. aktívneho strelca?

Utekaj
 • Ak máte možnosť využiť únikovú cestu, utečte!
 • Svoje osobné veci a cennosti nechajte tam, kde sú.
 • Ak je to možné, pomôžte ostatným s útekom.
 • Varujte ostatných pred vstupom do nebezpečnej zóny.
 • Z bezpečia zavolajte pomoc na číslo 158.
Schovaj sa
 • Ak nemôžete utiecť do bezpečia, je potrebné nájsť miesto kam sa schovať!
 • Zamknite alebo zablokujte dvere.
 • Schovajte sa za pevné predmety.
 • Prepnite svoj telefón do tichého režimu, zostaňte potichu.
 • Varujte - Pokiaľ to situácia dovolí, volajte pomoc na číslo 158.
 • Najdôležitejšie informácie pre operátora: kde ste a čo sa deje.
Bojuj
 • Ak je váš život v priamom ohrození, bojujte!
 • Snažte sa zneškodniť strelca.
 • Konajte rýchlo a násilne.
 • Použite akékoľvek predmety, ktoré sa dajú využiť ako zbrane.
 • Konajte maximálne efektívne.

 

Keď na miesto dorazia bezpečnostné zložky:

Zostaňte v pokoji a počúvajte inštrukcie. Ruky držte vždy vo viditeľnej pozícii. Vyvarujte sa kriku a divokej gestikulácie. Majte na pamäti, že pomoc zraneným je na ceste.

 

Zdroj: Policie České republiky