ÚVO hľadá dodávateľa na svoj inovatívny IT projekt

Už dňa 28.10.2019 Úrad pre verejné obstarávanie spúšťa prípravné trhové konzultácie, do ktorých sa ako potencionálny dodávatelia nového IT projektu môžete zapojiť tiež. 

Redakcia 14. 10. 2019 3 min.

Realizácia inovatívneho IT projektu "Systém verejného obstarávania" („SVO“), ktorý má výrazne prispieť k reforme verejného obstarávania na Slovensku, sa posúva do ďalšej fázy. Úrad pre verejné obstarávanie („úrad“) dňa 28. 10. 2019 spúšťa prípravné trhové konzultácie („PTK”), do ktorých pozýva všetkých záujemcov, ktorí by sa chceli zapojiť do súťaže o dodávateľa IT projektu. „Aj v náročnej súťaži na dodávateľa IT systémov chceme ísť príkladom. Súťaž dôsledne  pripravujeme, prípravnej fáze sme venovali niekoľko mesiacov, postupujeme v nej transparentne a riadime sa aj pripomienkami odborníkov z tretieho sektora. Naším cieľom je otvoriť tak zložitú a špecifickú súťaž celému trhu.” hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Prípravu PTK k projektu SVO oceňuje aj Peter Kulich, senior expert z občianskeho združenia Slovensko.Digital. „Pevne veríme, že tá predbežná trhová konzultácia na našom trhu zarezonuje, že sa jej firmy zúčastnia a že jej predmetom budú dôležité aspekty toho projektu, či už je to cena, možnosť znižovania nákladov, identifikácia prípadných rizík, ktoré tam tí potenciálni uchádzači vidia, či zvolenie vhodných technológií. Čo by bolo určite dobré, keby boli v rámci tých konzultácií dopytované aj podmienky účasti pripravovaného verejného obstarávania na SVO, to znamená, zistiť spätnú väzbu od subjektov, čo považujú za diskriminačné, alebo ťažko splniteľné a čo by mohlo obmedzovať ich účasť.“ uviedol P. Kulich.

Predseda úradu priblížil, že všetkým záujemcom o PTK budú k dispozícii rozsiahle podklady pre konzultácie. „Želáme si, aby firmy prišli na naše PTK dobre pripravené a aby vedeli kvalifikovane klásť otázky a reagovať na naše potreby. Veríme, že to prispeje ku kvalitnému výsledku samotných konzultácií, na základe čoho sa skvalitní ďalší postup v transparentnej súťaži.” povedal M. Hlivák. 

Na potrebu takéhoto postupu pred PTK upozorňuje aj Peter Kulich. „Je to taká práca navyše, na strane Úradu pre verejné obstarávanie, spraviť dobrú prípravu tej trhovej konzultácie, ktorá ale potom zaručuje oveľa lepší výsledok, aj spätnú väzbu od firiem resp. uchádzačov. Takže my veľmi vítame túto aktivitu úradu a dúfame, že sa ňou inšpirujú aj ďalšie orgány verejnej moci, ktoré pripravujú tie projekty, ktoré boli schválené v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a budeme ten proces so záujmom sledovať.“ uviedol Peter Kulich.

SVO má prepojiť dáta zo všetkých existujúcich systémov elektronického verejného obstarávania, keďže na Slovensku ich prevádzkujú aj súkromné spoločnosti. "Prepojenie dát nám pomôže napríklad lepšie odhaľovať nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní, ako aj posilňovať preventívnu činnosť úradu. Systém tiež bude pomáhať tým, ktorí sú menej znalí zákona o verejnom obstarávaní, napríklad starostom malých obcí," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák. Tento systém ich pri navolení vstupných hodnôt prevedie procesom verejného obstarávania, čím sa môže znížiť chybovosť v procesoch verejného obstarávania.

Na príprave projektu a definovaní technických a funkčných požiadaviek informačného systému pracuje projektový tím vrátane interných zamestnancov úradu ako aj externých subjektov od júna 2018.

Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a jeho nasadenie sa predpokladá v roku 2022.

Predbežné oznámenie vo vestníku so základnými informáciami k Prípravným trhovým konzultáciám k dodávke, údržbe a rozvoju informačného systému verejného obstarávania nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/423133

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie