V Bratislave sa stretlo 15 predsedov najvyšších súdov strednej a východnej Európy

Tento týždeň sa oficiálne v Bratislave začala IX. Konferencia predsedov najvyšších súdov štátov strednej a východnej Európy. O aktuálnych témach z oblasti justície na nej budú diskutovať predstavitelia 21 najvyšších súdov.

Redakcia 28. 05. 2019 2 min.
V Bratislave sa stretlo 15 predsedov najvyšších súdov strednej a východnej Európy zdroj: NS SR

Medzinárodné justičné fórum už od roku 2011 poskytuje pravidelný priestor na výmenu skúseností medzi jednotlivými jurisdikciami. Konferenciu historicky prvýkrát organizuje Najvyšší súd Slovenskej republiky. „Zišli sme sa tu nielen preto, aby sme utužili priaznivé vzťahy, ktoré sme si medzi sebou za tie roky vybudovali, ale predovšetkým, aby sme pokračovali vo výmene skúseností a osvedčených postupov na ceste k skutočne efektívnemu, transparentnému, dôveryhodnému a modernému súdnictvu. Je úlohou nás, ako predsedov súdov, neustále otvárať dialóg o systémových výzvach, ktorých riešenie je potrebné hľadať, ale aj o úspechoch, ktoré sme pri spravovaní inštitúcií dosiahli, pretože tieto môžu byť zdrojom inšpirácie pre našich kolegov“, týmito slovami otvorila konferenciu predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová.

Svoje zastúpenie na konferencii majú najvyššie súdy 21 štátov strednej a východnej Európy ako aj 2 odvolacích súdov Spojených štátov amerických. Dvojdňová konferencia je rozdelená do 6 panelových diskusií: podpora priaznivého vnímania súdov zo strany v modernom mediálnom prostredí, úloha súdov pri presadzovaní právneho štátu, úloha súdov pri zjednocovaní rozhodovacej činnosti, efektívne disciplinárne mechanizmy, výber sudcov, vydávanie jasných, dobre odôvodnených rozhodnutí na všetkých úrovniach.

Zúčastnené krajiny

Albánska republika, Arménska republika, Azerbajdžanská republika, Bosna a Hercegovina, Bulharská republika, Česká republika, Čierna hora, Estónska republika, Gruzínska republika, Kosovo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Moldavská republika, Poľská republika, Rumunská republika, Ruská federácia, Severomacedónska republika, Slovenská republiky, Slovinská republika, Ukrajina, Spojené štáty americké.

Zdroj: Najvyšší súd SR