V prípade Jandieva skontrolovali zástupcovia SR dodržiavanie diplomatických záruk

​V nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutie o vydaní pána Jandieva do Ruskej federácie a verejný prísľub, že jeho situáciu bude Slovenská republika po jeho vydaní ďalej sledovať oznamujeme, že pracovníci ZÚ SR v Moskve uskutočnili 21. februára 2019 monitorovaciu návštevu A. A. Jandieva, ktorý je aktuálne vo výkone väzby v Ruskej federácii, s cieľom preveriť dodržiavanie diplomatických záruk poskytnutých Slovenskej republike.

Redakcia 04. 03. 2019 2 min.

Pripomíname, že ruský občan A. A. Jandiev bol 17. júla 2018 vydaný do Ruskej federácie na trestné konanie (trestné činy organizovaného zločinu a spolupáchateľstvo na teroristickom útoku) a uvedené záruky poskytnuté Ruskou federáciou boli zásadné pre udelenie súhlasu Ministerstva spravodlivosti SR s vydaním do Ruskej federácie.

Návšteva sa uskutočnila formou rozhovoru bez prítomnosti ruskej strany. Pracovníci ZÚ SR v Moskve zistili, že počas výkonu väzby  nedochádzalo a nedochádza k mučeniu menovaného, resp. týraniu a počas výkonu väzby nebol zranený ani zbitý. Menovaný ani nepodal sťažnosť na neuspokojivé väzobné podmienky alebo zlé zaobchádzanie. Počas rozhovoru bol v dobrej fyzickej kondícii bez známok týrania, či mučenia. A. A. Jandiev uviedol, že sú mu poskytnuté všetky práva a nie je si vedomý, že by mu boli obmedzované. Dozorcovia sú podľa neho „normálni“. V rozhovore potvrdil, že má všetko, čo potrebuje. Má zabezpečený prístup k lekárskej starostlivosti, je mu umožnené, aby ho navštevovali príbuzní, s ktorými sa môže spojiť aj prostredníctvom videokonferencie.

Zariadenie, v ktorom je umiestnený, je moderné s kapacitou pre 35 väzňov. V cele (s rozmerom 3m x 3m) sa nachádza spolu s ďalšou osobou. Cela má okrem základného vybavenia chladničku, televízor a oddelenú toaletu s umývadlom. Cela bola bez zápachu, zabezpečená ventiláciou a štandardným osvetlením.

Záver z uskutočnenej návštevy  uvádza, že záruky dané Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie sú voči menovanému reálne vykonávané a nie je dôvod na ich spochybňovanie.

Slovenská republika bude naďalej pokračovať v priebežnom monitorovaní dodržiavania záruk, ktoré poskytla Ruská federácia v tomto prípade.

 Viac informácií o prípade nájdete na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2371  

Zdroj: MS SR