V Rusku možno skončí Facebook. Dôvodom má byť nerešpektovanie zákona o uchovávaní osobných údajov.

Ruská federácia je aj v súčasnosti považovaná za mierne kontroverznú krajinu. Dôvodom je napríklad anexia Krymu a z nej vyplývajúci konflikt na Ukrajine, konzervatívne postoje voči homosexuálom, či údajné ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb. Rozruch v Rusku najnovšie spôsobil možný zákaz najznámejšej sociálnej siete na svete, Facebooku. Ak by k tomu došlo, americký gigant by nebol v Rusku prvým. V krajine bola totiž podobne zakázaná aj sociálna sieť LinkedIn.

Martin Toček 04. 10. 2017 4 min.

Koncom septembra Rusko pohrozilo možným zákazom Facebooku, ku ktorému by mohlo dôjsť už v roku 2018. Kremeľ argumentuje porušením nedávno prijatého zákona o uchovávaní osobných údajov zo strany americkej sociálnej siete. Ruskej komunikačnej agentúre prekáža, že Facebook neukladá údaje o občanoch Ruskej Federácie len lokálne.

Bude Facebook zakázaný podobne ako LinkedIn?

K prípadu sa vyjadril šéf Federálnej komunikačnej agentúry Alexander Zharov, ktorý dôsledne žiada záväzok zahraničných spoločností, aby údaje o ruských užívateľoch ukladali len v Rusku. Zharov nepripúšťa žiadne kompromisy či výnimky. V prípade nedodržiavania zákona, účinného do roku 2015, Facebook v Rusku skončí. Nasledoval by tak sociálnu sieť LinkedIn, ktorá je orientovaná na podnikanie a zamestnávanie. LinkedIn bol pre údajne porušovanie zákona o uchovávaní osobných údajov zakázaný a v súčasnosti je prístupný len cez proxy servery, oddeľujúce lokálnu počítačovú sieť od internetu.

Ruský parlament zasiahol do oblasti užívania internetu už v júly, keď zakázal používanie niektorých virtuálnych privátnych sieti a proxy služieb pre údajné obavy z extrémizmu.

Ozývajú sa hlasy proti zákazu

Kritici vidia v zákone, prikazujúcom uchovávať údaje o ruských občanoch v Rusku, snahu o kontrolu internetu a zásah do virtuálnej slobody. Ruskí aktivisti v oblasti internetovej slobody vyzvali medzinárodné technologické spoločnosti k odmietnutiu výziev vlády o poskytnutie prístupu k osobným údajom. Šlo by podľa nich o ohrozenie počítačovej bezpečnosti pre mnoho ruských používateľov.

Hrozba zákazu prichádza tesne po tom, ako sa Facebook dohodol s americkým Kongresom o poskytnutí 3000 reklám, ktoré si mali kúpiť ruské agentúry, a ktoré boli údajne snahou o ovplyvňovanie volieb v USA. Jedná sa však len o špekuláciu, do ktorej však zaujímavo zapadá aj fakt, že v Rusku sú na 18. marec 2018 naplánované prezidentské voľby.

Či sa jedná len o konšpirácie alebo treba vo vyššie uvedených faktoch vidieť súvislosti so zákazom, je nateraz nejasné. Faktom ale ostáva, že hrozba zablokovania najpopulárnejšej sociálnej siete je veľmi reálna, čo Rusi potvrdili zablokovaním „LinkedInu“.

Čo hovorí o cezhraničnom prenose osobných údajov slovenská právna úprava?

Zákon č. 122/2013 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) upravuje vo svojej piatej hlave cezhraničný prenos osobných údajov. Zákon pritom rozlišuje, či sa jedná o prenos v rámci členských štátov Európskej únie (ďalej len EÚ) alebo ide o prenos do tretej krajiny. Cezhraničný prenos osobných údajov do členských krajín EÚ je upravený v § 32 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov:

  • „Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská republika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných údajov z dôvodov ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.“

Vo vzťahu k tretím krajinám zákon rozlišuje dve alternatívy: buď ide o krajinu zaručujúcu primeranú ochranu osobných údajov alebo krajinu, ktorá naopak takúto ochranu nezaručuje. Zákon o ochrane osobných údajov túto oblasť upravuje nasledovne § 31 ods. 1:

  • „Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, možno uskutočniť, ak prevádzkovateľ dotknutej osobe predtým poskytol informácie podľa § 15 ods. 1 alebo ods. 2 alebo bola splnená niektorá z podmienok uvedených v § 15 ods. 3.“

Druhý prípad, teda krajiny nezaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, je upravený v § 31 ods. 2:

  • „Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, možno uskutočniť, ak prevádzkovateľ prijme primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných práv; takéto záruky vyplývajú zo štandardných zmluvných doložiek podľa osobitného predpisualebo záväzných vnútropodnikových pravidiel prevádzkovateľa, ktoré boli schválené orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov so sídlom v členskom štáte.“

To, či bude Facebook v Rusku zablokovaný, ukážu najbližšie mesiace. Rusi avizovali, že riešením bude buď podvolenie sa litere zákona zo strany americkej spoločnosti alebo v opačnom prípade jej zákaz v Ruskej federácii. Facebook zatiaľ nevydal oficiálne stanovisko o svojom ďalšom postupe a tak je jeho osud v Rusku nateraz nejasný.

Zdroj: independent.co.uk, telegraph.co.uk