Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád po prvý raz na Slovensku

Na tri dni sa Bratislava premení na hlavné mesto európskeho súdnictva. Presne o týždeň tu odštartuje pravidelné rokovanie súdnych rád z celej Európskej únie. V dňoch 5. – 7. júna 2019 sa po prvýkrát uskutoční Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád na pôde Slovenskej republiky.

Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád po prvý raz na Slovensku

Pozvanie prijalo takmer 100 zahraničných hostí z viac ako dvadsiatich krajín. Medzi nimi sú nielen vrcholní predstavitelia a zástupcovia súdnych rád členských štátov Európskej únie, ale aj významní akademici a odborníci v oblasti práva zvučných mien. Patrí medzi nich aj profesor Laurent Pech, ktorý je odborníkom v oblasti európskeho práva a právneho štátu a v súčasnosti pôsobí na Middlesex University v Londýne. Zaradí sa medzi hlavných rečníkov, ktorí svojim príspevkom dajú správny impulz účastníkom do ďalších diskusií.

Európsku sieť súdnych rád (ENCJ) tvoria členské inštitúcie tých krajín Európskej únie, ktoré majú založenú a fungujúcu súdnu radu. Napriek brexitu sa valného zhromaždenia na Slovensku zúčastní aj Veľká Británia, ktorá je ešte stále členom Európskej únie. Okrem Spojeného kráľovstva budú medzi hosťami zástupcovia Belgicka, Bulharska, Dánska, Španielska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Holandska, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Írska, Litvy, Slovinska, Rumunska a Malty. Za slovenskú súdnu radu vystúpi jej predsedníčka, Lenka Praženková, účasť prisľúbil aj minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Gábor Gál. Bratislavského valného zhromaždenia sa tiež zúčastnia zástupcovia medzinárodných organizácií, ktorí sú zároveň aj priaznivcami a podporovateľmi Európskej siete súdnych rád. Ide o členov Súdneho dvora Európskej únie, pozvanie prijal aj prezident Poradnej rady európskych sudcov a viceprezidentka CEPEJu, zástupcovia z Európskej komisie, Európskej agentúry pre ľudské práva a prezident Rady advokátov a právnických spoločností v Európe.

Na bratislavskom valnom zhromaždení budú prvýkrát publikované výsledky prieskumu Európskej siete súdnych rád o vlastnej nezávislosti sudcov, ich kolegov ako aj justície.  Tento online prieskum bol opäť iniciovaný v rámci nosného projektu ENCJ Nezávislosť, zodpovednosť a kvalita justície. Možnosť zapojiť sa doň mali všetci sudcovia z členských, ale aj kandidátskych štátov Európskej únie.

Valné zhromaždenie bude zaujímavé aj z hľadiska záverov, ktoré prinesie. Uskutoční sa totiž po tohtoročných voľbách do európskych inštitúcií a jeho výsledkom bude tzv. Bratislavský manifest. Pôjde o jasný odkaz, ktorým európske súdne rady vyšlú správu o nevyhnutnosti dodržiavania právneho štátu a nezávislosti justície v celej Európskej únii.

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky začala s prípravami na toto významné podujatie ešte minulý rok. Pre účastníkov valného zhromaždenia bude pripravený bohatý kultúrny program. Budú mať možnosť oboznámiť sa s hlavným mestom, jeho históriou a turistickými atrakciami. Záujemcovia môžu nazrieť do zákulisia niekdajšieho korunovačného kostola Dómu sv. Martina. Počas troch dní sa bližšie zoznámia so slovenskou kuchyňou ako aj ľudovou kultúrou a tradíciami. Postarajú sa o to i víťazi slovenskej folklórnej šou Zem spieva – folklórny súbor Urpín.

Zdroj: Súdna rada SR