Veľkonočné sviatky v obmedzenom režime: Obmedzenia, výnimky a pokuty

Rokovanie Vlády SR sa v pondelok, 06.04.2020, skončilo prijatím viacerých zásadných uznesení. Jedným z nich sa rozšíril núdzový stav na celé územie Slovenskej republiky a občanom sa značne obmedzilo právo na slobodu pohybu. Inými slovami, od zajtra, 08.04.2020 00:00 hod., sa už nemôžeme voľne pohybovať. O tom, aké konkrétne obmedzenia boli prijaté, či môžeme ísť do práce, do obchodu či železiarstva, ale aj to, aké kontroly a sankcie na nás čakajú sa dočítate v dnešnom článku.

Martina Rievajová 07. 04. 2020 6 min.

Od blackout-u po veľkonočný núdzový stav

Od minulého týždňa, odkedy sa z vládnych kruhov ozýval pojem „blackout“, ktorý podľa medzinárodných slovníkov skôr odkazuje na situáciu s výpadkom elektrickej energie[1], sa rozprúdila politická debata o obmedzení slobody pohybu s dĺžkou aspoň jeden mesiac. Vládni predstavitelia tým vtedy mali na mysli ekonomické „vypnutie“ celej krajiny, od čoho sa však upustilo. Namiesto toho sa pristúpilo k opatreniam, ktorými sa v období nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov výrazne obmedzí sloboda pohybu so zásadne miernejšími ekonomickými dopadmi.

Uvedené obmedzenie pohybu bolo prijaté na rokovaní Vlády SR dňa 06.04.2020 ako uznesenie č. 207/2020, ktorým sa vo vymedzenom čase, a to od 08.04.2020 00:00 hod, až do 13.04.2020 do 23:59 hod. nariadil na území celej Slovenskej republiky núdzový stav. Núdzový stav umožňuje za špeciálnych okolností, akými je napríklad obdobie pandémie, obmedziť viaceré základné práva a slobody občanov, a to na základe článku 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.. Medzi práva, ktoré môžu byť obmedzené patrí napríklad vlastnícke právo, právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia či právo zhromažďovať sa. Je potrebné však podotknúť, že takéto obmedzenie môže Vláda SR nariadiť len na presne vymedzenom území, ktoré je postihnuté alebo bezprostredne ohrozené nákazlivým vírusom, v tomto prípade je podľa Vlády SR takýmto územím celá Slovenská republika.

Zákazy a výnimky

Uznesením, ktoré prijala Vláda SR sa nariaďujú v zásade dva hlavné zákazy či obmedzenia. V prvom rade, sa od dnešnej polnoci obmedzuje sloboda pohybu každej osoby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, teda je zakázané vychádzať z miesta pobytu až na ustanovené výnimky. Druhým zákazom je zákaz zhromažďovania sa okrem zhromažďovania sa osôb, ktoré sa nachádzajú v spoločnej domácnosti.

Z prvého zákazu, teda zákazu opúšťať miesto svojho pobytu, sú možné nasledujúce výnimky, ktorými je:

  • obvyklá cesta do zamestnania, výkon podnikateľskej činnosti či inej činnosti súvisiacej so zamestnaním či podnikaním,
  • cesta, ktorú si vyžaduje zabezpečenie základných životných potrieb, ktorým je napríklad nákup potravín, liekov, drogériového tovaru, krmiva, pohonných hmôt či čistiacich prostriedkov,
  • cesta, ktorú si vyžaduje zabezpečenie základných životných potrieb pre inú osobu napr. suseda, ale len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta,
  • cesta, ktorou sa osoba dopravuje na neodkladné vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia, aj keď ide o sprievod blízkej osoby (rodič, dieťa, manžel...) do takéhoto zariadenia,
  • cesta a pobyt v prírode na území okresu, v ktorom sa nachádza pobyt osoby, v prípade miest Bratislava a Košice v rámci tohto mesta,
  • cesta na pohreb blízkej osoby,
  • cesta, ktorej cieľom je zabezpečenie starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná, avšak len v rámci okresu, v prípade miest Bratislava a Košice len v rámci daného mesta.[2]

Na to, aby ste si tieto výnimky vedeli spoľahlivo uplatniť a vyhli sa prípadným problémom, je podľa Policajného zboru SR potrebné mať pri sebe okrem dokladu totožnosti, teda platného občianskeho preukazu, poprípade cestovného pasu, aj doklad, ktorým budete vedieť preukázať účel svojej cesty, teda ak cestujete do práce, tak pracovnú zmluvu, resp. potvrdenie od zamestnávateľa, či v prípade podnikateľa živnostenský list. Ostatné výnimky si budú policajti overovať individuálne.

Uvedené výnimky umožňujú obyvateľom Slovenska pomerne široké možnosti, ako prežiť veľkonočné sviatky, aj keď hromadná návšteva prírody, ale ani nákup v železiarstve medzi ne rozhodne nepatrí. Na mieste je však otázka vynucovania dodržiavania týchto opatrení.

Kontroly a pokuty

Aj keď vyjadrenie predsedu Vlády SR, Igora Matoviča, na tlačovej konferencii, na ktorej predstavil uvedené opatrenia, načrtlo len hrubé rysy spôsobu kontroly dodržiavania týchto opatrení, Policajný zbor Slovenskej republiky na svoje stránke na sociálnej sieti Facebook uviedol bližšie informácie.

Kontrolu dodržiavania opatrení budú od zajtra vykonávať policajné hliadky, ktoré budú kontrolovať v prvom rade motorové vozidlá pri ich prejazde diaľnicami a cestami I. a II. triedy. Pričom, ak budú kontrolované osoby prechádzať viacerými okresmi, kontrola môže byť vykonaná pri prechode hranice každého okresu, je preto možné, že dôjde k nemalým zdržaniam.

Policajné hliadky budú kontrolovať aj dodržiavanie opatrení na verejných priestranstvách. V praxi to bude vyzerať tak, že príslušník policajného zboru si môže náhodne, od ktorejkoľvek osoby vyžiadať doklad totožnosti a uvedenie dôvodu, pre ktorý sa osoba na verejnom priestranstve nachádza.

Dôvody, ktoré budú uvedené policajnej motorizovanej jednotke alebo policajnej hliadke na námestiach si títo príslušníci Policajného zboru následne overia. V prípade, že kontrolovaná osoba poruší zmienené obmedzenia pohybu a nepôjde o výnimku, či kontrolovaná osobu uvedie nepravdu, hrozí jej sankcia až do výšky 1 659 eur.

Čaká nás „vypnutie“ ekonomiky?

Opatrenia prijaté Vládou SR mnohí označujú za jedny z najprísnejších v rámci Európy. Pritom v Českej republike bol núdzový stav ustanovený už od 12.03.2020, aj keď reštaurácie a obchody ostali otvorené aj pár týždňov potom. Núdzový stav, a teda obmedzenie pohybu až na výnimky, platí momentálne V Českej republike do 11.04.2020, ale predpokladá sa jeho predĺženie do konca apríla alebo až 11.05.2020.[3]

Aj keď sa môže zdať, že opatrenia, ktoré sú u nás platné len v období veľkonočných sviatkov sa v Českej republike uplatňujú dlhodobo, Vláda Českej republiky tieto však plánuje hneď po Veľkej noci uvoľniť,  na stole je napríklad otvorenie vonkajších športovísk, papiernictiev, ale aj obuví[4]. Od polovice mája by sa dokonca mali otvoriť aj všetky školy.[5] Takéto kroky českí vládni predstavitelia zdôvodňujú najmä obavami z ekonomických dôsledkov, ktoré môžu mať prísne obmedzenia pohybu pre malých, ale aj veľkých podnikateľov.

O podobnom uvoľnení opatrení sa na Slovensku zatiaľ nehovorí. Štatistiky ukazujú, že postup slovenskej Vlády je k ľudským životom a zdraviu šetrnejší ako postup väčšiny európskych štátov. O pozitívnom dopade na ekonomiku, a to najmä na podnikateľov, však hovoriť nemožno. Podľa prijatých opatrení sa fakticky od 08.4.2020 do 13.04.2020 zrejme obmedzí počet zákazníkov v galantériách či záhradkárstvach, ktoré boli len prednedávnom znovu otvorené. Aj keď nevyšlo opatrenie, ktoré by tieto prevádzky výslovne zatvorilo, keďže sa ich návšteva nenachádza v zozname výnimiek, potenciálnym kupujúcim hrozia za cestu do týchto prevádzok pokuty, a teda nie je predpoklad, že by bol o ich návštevu záujem.

Aj napriek tomu možno na základe prijatých opatrení konštatovať, že avizovaný „blackout“ či po vzore západných krajín „lockdown“, sa rozhodne nekoná, keďže obchody, ako potraviny, drogérie či chovateľské potreby, trafiky a mnohé ďalšie ostávajú aj naďalej otvorené.

Ostávajú už len na správaní obyvateľov Slovenska či budú dodržiavať uvedené reštrikcie, a po Veľkej noci bude možné pristúpiť k otváraniu aj ďalších prevádzok alebo si stúpajúci počet nakazených vyžiada sprísňovanie opatrení.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Policajný zbor Slovenskej republiky