Vláda SR odobrila rezortu spravodlivosti nové sídlo

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál predložil v stredu 29. mája 2019 vláde SR zmluvu o prenájme budovy pre nové sídlo justičného rezortu. Dlhé roky neriešila kritická situácia spoločných priestorov s Najvyšším súdom SR. Až teraz sa sudcovia, zamestnanci súdu aj ministerstva dočkajú adekvátnych priestorov, ktoré si vzhľadom na výkon svojej práce zaslúžia. Členovia vlády zmluvu o prenájme na dnešnom rokovaní schválili.

Redakcia 29. 05. 2019 2 min.

Súčasné sídlo na Župnom námestí už dlhé roky kapacitne nevyhovovalo ani jednej z inštitúcií a nutne tiež potrebuje rekonštrukciu. Až súčasný minister spravodlivosti Gábor Gál sa odhodlal urobiť dôležité a nevyhnutné rozhodnutie, ktoré sa roky odkladalo, tak, aby súdna a výkonná moc boli samostatné aj priestorovo, nielen formálne. Aj predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová na nevyhovujúce priestorové podmienky opakovane roky upozorňuje: „Za mimoriadne dôležité považujem, že prvýkrát v histórii bude mať Najvyšší súd SR vlastné sídlo, a teda kvalitnejšie podmienky pre výkon súdnictva. Táto téma bola jednou z mojich priorít od nástupu do funkcie predsedníčky Najvyššieho súdu SR a som rada, že dnes sme, aj vďaka rozhodnutiu ministra spravodlivosti Gábora Gála, na dobrej ceste k jej naplneniu.“

Súťaž na novú administratívnu budovu vyhlásila ešte bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v júli 2017 po tom, čo sa nepodaril nájsť hlavnom meste SR vhodný verejnoprávny priestor. Po prvotne predložených ponukách sa minister spravodlivosti SR Gábor Gál rozhodol listom požiadať všetkých uchádzačov, ktorí sa do súťaže zapojili, o aktualizáciu svojich ponúk. Dôvodom bolo zaistenie ešte väčšej transparentnosti pri výbere a fakt, že za obdobie od vyhlásenia súťaže sa mohli zmeniť okolnosti. Celý proces výberu prebehol transparentne a verejnosť mala možnosť zasielať pripomienky k zmluve počas medzirezortného pripomienkového konania (organizácie venujúce sa kontrole hospodárenia s verejnými financiami dostali možnosť zhodnotiť zmluvu ešte pred jej zverejnením v MPK).

Po vyhodnotení rôznych kritérií bola pre potreby ministerstva spravodlivosti najvhodnejšia budova v areáli Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Ministerstvo spravodlivosti SR mesiace rokovalo s VÚZ o detailoch zmluvy tak, aby bola maximálne výhodná pre štát. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál: „Som veľmi rád, že ostatní členovia vlády SR podporili náš projekt sťahovania, myslím si, že aj napriek dobrým vzťahom s Najvyšším súdom SR sa obom inštitúciám najmä priestorovo uľaví. Hoci proces sťahovania tak rozsiahlej inštitúcie bude náročný, verím, že ak sa zmluva podpíše, to do konca tohto roka stihneme.“

Priestory si bude rezort spravodlivosti najskôr prenajímať, neskôr ich odkúpi. Sťahovanie sa do nových priestorov sa očakáva pred koncom aktuálneho roka. Okrem ministerstva bude v budove sídliť aj Centrum právnej pomoci (CPP).

Zdroj: MS SR