Voľné pozície predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 119a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. osudcoch a prísediacich a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sudcoch“),

Redakcia 03. 02. 2020 1 min.

vyhlasuje doplňujúce voľby

predsedov a členov disciplinárnych senátov

a) do databázy predsedov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ktorá má mať podľa § 119a ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch desať členov sa aktuálne v databáze predsedov disciplinárnych senátov nachádza šesť predsedov disciplinárnych senátov,

b) do databázy členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá má mať podľa § 119a ods. 1 písm. b) zákona o sudcoch pätnásť členov sa aktuálne v databáze členov disciplinárnych senátov nachádza trinásť členov disciplinárnych senátov,

c) do databázy členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá má mať podľa § 119a ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch pätnásť členov sa aktuálne v databáze členov disciplinárnych senátov nachádza dvanásť členov disciplinárnych senátov,

určuje deň ich konania na 27. apríl 2020

Zdroj: Súdna rada Slovenskej republiky