Vrcholné inštitúcie justície sa zhodli na spôsobe voľby ústavných sudcov

Minister spravodlivosti SR  pokračuje v intenzívnych rokovaniach o budúcej podobe mimoriadne dôležitého zákona k voľbe ústavných sudcov.

Redakcia 16. 08. 2018 2 min.

Minister spravodlivosti SR pokračuje v intenzívnych rokovaniach o budúcej podobe mimoriadne dôležitého zákona k voľbe ústavných sudcov. Na pôde ministerstva spravodlivosti dnes diskutoval s predsedníčkou Ústavného súdu SR Ivettou Macejkovou, predsedníčkou Najvyššieho súdu SR Dankou Švecovou a predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou. Diskusia priniesla vzácnu zhodu všetkých 4 vrcholných inštitúcií justície, ktoré jednotne súhlasili s tou istou alternatívou návrhu zákona. 

Prioritou je nájsť kompromis

Zmeny vo výbere ústavných sudcov sú od začiatku pôsobenia Gábora Gála ako ministra spravodlivosti jeho absolútnou prioritou. Od začiatku medzirezortného pripomienkového konania predmetného zákona aktívne komunikuje s odborníkmi z rezortu ale aj opozíciou a hľadá reálne možnosti, ako pripraviť kompromisný návrh. Zvýšenie kvóra potrebného na zvolenie kandidátov na ústavných sudcov v parlamente z jednoduchej na nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov (z 39 na 76), podmienka bezúhonnosti a morálnej integrity kandidáta, motivačný list kandidáta, účasť prezidenta SR alebo jeho zástupcu na pôde ústavnoprávneho výboru, otázky pre kandidátov zasielané verejnosťou či zavedenie odvolateľnosti ústavných sudcov na základe disciplinárneho rozhodnutia Ústavného súdu. Všetky tieto navrhované zmeny sú výrazným zlepšením oproti súčasnému stavu.  

Minister podporí aj niektoré návrhy právnikov

Na rozporovom konaní sa minister spravodlivosti zároveň stretol aj so zástupcami skupiny 38 renomovaných právnikov, ktorí v máji predstavili svoju vlastnú víziu zmien. Spoločne sa dokázali konštruktívne zhodnúť na niekoľkých ich úpravách pôvodného návrhu rezortu spravodlivosti, ktoré minister akceptoval.

Zdroj: MS SR