Ako značka Crocs prišla o svoj dizajn

Spoločnosť Western Brands LLC, podnikajúca aj pod značkou Crocs, už nemá výhradné práva na dizajn známych šlapiek.

Bc. Magdaléna Karvaiová 19. 11. 2018 2 min.

Spoločnosť si dizajn tejto obuvi zaregistrovala v roku 2004 v Spojených štátoch, pričom si v nasledujúcich 12 mesiacoch mohli tento dizajn prednostne registrovať aj v iných krajinách sveta. Právo na prednostnú registráciu využili, a o niekoľko mesiacov neskôr si svoj dizajn zaregistrovali aj  na Európskom patentovom úrade, čím si zabezpečili výlučné právo používať tento dizajn v celej EÚ.

Francúzska spoločnosť Gifi Diffusio však v roku 2013 podala Európskemu patentovému úradu návrh na zrušenie registrácie tohto dizajnu z dôvodu, že v čase jeho registrácie, ako na Európskej tak aj Americkej úrovni, nespĺňal tento dizajn požiadavky podľa zákona. Registrácia dizajnu prichádza totiž do úvahy len ak spĺňa dve hlavné podmienky, ktorými sú novosť a tiež individuálny charakter ktorý by zabránil zameneniu.

Pamätajte: "dizajn musí byť nový a nezameniteľný"

Francúzska spoločnosť preukázala, že tento dizajn nemohol v roku 2004 spĺňať podmienku novosti, keďže už v priebehu marca 2003 bol vzhľad tohto výrobku zobrazený na webstránkach a bol tiež umiestnený na výstave v meste Fort Lauderdale, Florida a dokonca, bola obuv, na základe ktorej sa tento dizajn registroval, už dávno v predaji vo viacerých krajinách spojených štátov a to ešte pred jeho registráciou.

Na základe dôkazov bola registrácia spoločnosti Western Brands LLC vyhlásená za neplatnú a táto neplatnosť bola neskôr na ich návrh preskúmaná aj Všeobecným súdom Európskej únie.

Tu Crocs namietal, že vzhľad obuvi, ktorý ešte nebol registrovaný, nebol sprístupnený konkurenčným spoločnostiam mimo spojených štátov a že aj napriek tomu, že sa zúčastnili na výstave a dizajn bol zobrazený na ich webstránkach sa nemali Európsky obchodníci a výrobcovia ako o takomto vzhľade dozvedieť.

Európsky súdny dvor potvrdil zrušenie registrácie dizajnu a od tohto roku je námet na vzhľad takejto obuvi sprístupnení všetkým výrobcom. Preto je v obchodoch dostať toľko "fejkových crocsov".

Ako je to na Slovensku?

Takisto ako aj inde vo svete, aj u nás existuje možnosť registrácie a následnej ochrany dizajnu, v prípade, že spĺňa atribúty novosti a osobitného charakteru.

Platnosť dizajnu prihláseného na Slovensku je 5 rokov, pričom sa táto doba dá na žiadosť predĺžiť rovnako na dobu 5 rokov a to až 4-krát.

V konečnom dôsledku je teda možné, využívať práva plynúce z prihláseného dizajnu až po dobu 25 rokov. Na základe prihláseného dizajnu na Slovensku môže majiteľ využiť aj prednostné právo, a zaregistrovať si svoj dizajn aj v iných krajinách sveta.