Výbor CCBE pre trestné právo sa zaoberal procesnoprávnymi zárukami v trestnom konaní

Procesnoprávne záruky pre obvinené a podozrivé osoby v trestnom konaní boli hlavnou témou zasadnutia Výboru CCBE pre trestné právo.

Redakcia 13. 08. 2019 2 min.

 Zasadnutie sa konalo 29. júna 2019 a výboru aktuálne predsedá JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda SAK. Výbor sa dlhodobo venuje problematike procesnoprávnych záruk pre obvinené a podozrivé osoby v trestnom konaní, ktoré boli sčasti upravené európskymi smernicami  a implementované na národnej úrovni - o prístupe k obhajcovi, o práve na preklad a tlmočenie a o práve na informácie v trestnom konaní. Výbor navrhuje, aby aj ďalšie procesnoprávne záruky a spoločné minimálne štandardy boli súčasťou politickej agendy EÚ.

Výsledkom diskusie bol návrh úpravy spoločných štandardov v konkrétnych oblastiach trestného procesu, najmä pokiaľ ide o zadržanie a väzbu v prípravnom konaní, dokazovanie a postavenie obhajcu počas vyšetrovania a vyhľadávania dôkazov. Ďalšou témou bol legislatívny návrh Európskej komisie týkajúci sa elektronického dokazovania v trestnom konaní, ako aj problematika postavenia zraniteľných podozrivých a obvinených osôb, Úrad európskej prokuratúry a pripravenosť členských štátov EÚ či následky Brexit-u. Okrem členov výboru sa zasadnutia zúčastnili aj zástupcovia Európskej komory trestných obhajcov (ECBA), zástupkyňa Generálneho riaditeľstva EK pre spravodlivosť (DG Justice) a analytik z Európskeho parlamentu pre parlamentné výskumné služby (DG EPRS), ktorí diskutovali o aktuálnom stave hodnotenia implementácie smerníc o procesnoprávnych zárukách v trestnom konaní.

Zdroj: Slovenská advokátska komora