Vyjadrenie SAK k prideľovaniu obhajcov ex offo cez novú aplikáciu

Slovenská advokátska komora sa dlhodobo zaoberá podnetmi advokátov na to, že súdy nepostupujú v súlade s vyhláškou o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy, v zmysle ktorej „pri ustanovovaní obhajcov sa dbá na to, aby boli advokáti ustanovovaní za obhajcov rovnomerne“. 

Vyjadrenie SAK k prideľovaniu obhajcov ex offo cez novú aplikáciu

Z iniciatívy Slovenskej advokátskej komory bola pripravená novela trestného poriadku účinná od januára 2019, ktorá zaviedla povinnosť ustanovovania obhajcov prostredníctvom programového prostriedku, ktorého tvorcom je Ministerstvo spravodlivosti SR. SAK dodáva zoznam všetkých advokátov z ktorých má program vyberať.

„Vieme o problémoch, ktoré nastali nedostatočnou alebo zlou filtráciou pri napĺňaní zoznamov jednotlivých súdov prostredníctvom počítačového prostriedku. Ide o technickú otázku, pri riešení ktorej sa snažíme byť ministerstvu naplno nápomocní, napríklad aj tým, že sme ministerstvu dodali nové zoznamy vo formáte, ktorý by mal vo väčšej miere vyhovovať programovému prostriedku. Pracujeme na čo najrýchlejšom odstránení komplikácií a bezproblémovej funkčnosti celého systému tak, aby prospel dobrej veci, akou rovnomerné a spravodlivé ustanovovanie obhajcov ex offo určite je.“

Zdroj: Slovenská advokátska komora