Vzdelávacie podujatia slovenskej advokátskej komory na druhý polrok 2020

Slovenská advokátska komora Vás pozýva na podujatia organizované regionálnymi zástupcami SAK. Zmena programu vyhradená. O online prihlasovacích formulároch vás budeme včas informovať.

Redakcia 09. 10. 2020 4 min.

Ďalšie informácie o podujatiach vám ochotne poskytne Natália Egyeg Šenkárová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., odbor výchovy a vzdelávania SAK.

Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Na prednáškach sa môžete zúčastniť prezenčnou formou priamo v budove AXA na Kolárskej 6, v zasadačke na 4. posch., alebo online prostredníctvom programu Cisco Webex. Záujem o prezenčnú formu vyznačte, prosím, v elektronickej prihláške. Maximálny počet účastníkov na prednáške v prezenčnej forme je limitovaný na 50 miest pri dodržaní všetkých preventívno – hygienických opatrení.

Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

27.10. — 9.12.2020

Téma:        Kataster a advokát

Termín:           14.10.2020, 9:00 - 16:00

Rečník:         JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Ivana Ivanocová

____________________________

Téma:        Disciplinárna zodpovednosť advokátov pri výkone advokácie prostredníctvom s.r.o.

Termín:            21.10.2020, 9:00 - 11:00

Rečník:         Mgr. Peter Serina

____________________________

Téma:        Software ako zdravotnícka pomôcka

Termín:            21.10.2020, 13:00 - 14:30

Rečník:         JUDr. Zuzana Cich Hečko LL.M.

____________________________

Téma:        Témy a judikatúra z daňového práva

Termín:            28.10.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:         Ing. Peter Schmidt

____________________________

Téma:        Aplikačné problémy s elektronickým výkonom advokácie

Termín:            28.10.2020, 13:00 - 14:30

Rečník:         Mgr. Ján Kutan

____________________________

Téma:         Pracovné právo zblízka

Termín:            4.11.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:      JUDr, Andrej Poruban, PhD.

____________________________

Téma:         GDPR pre advokáta: prakticky, zrozumiteľne a k veci!

Termín:            4.11.2020, 13:00 - 16:00

Rečník:         JUDr. Ing. Jaroslav Chlipala, JUDr. Štefan Pilar

____________________________

Téma:         Multidisciplinárny prístup k poručenskej agende

Termín:            11.11.2020, 9:00 - 16:00

Rečník:         JUDr. Beata Swanová

____________________________

Téma:         Odvolanie a dovolanie v civilnom procese

Termín:            18.11.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:         doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD., LL.M.

____________________________

Téma:         Výkon rozsudku ESĽP formou obnovy konania

Termín:            18.11.2020, 13:00 - 16:00

Rečník:         JUDr. Marica Pirošíková

____________________________

Téma:         Súťažné právo

Termín:            25.11.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:         Mgr. Nora Šajbidor

____________________________

Téma:         Výživné - tabuľkové alebo individuálne určované? (praktická časť)

Termín:            2.12.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:         JUDr. Vladimíra Slobodová

____________________________

Téma:         Komplexná DPH pre začiatočníkov

Termín:            9.12.2020, 9:00 - 16:00

Rečník:          Ing. Matúš Vagaský

Zdroj: Slovenská advokátska komora