Young Lawyers Contest 2020

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE) a Varšavskou advokátskou komorou pozýva advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe zapojiť sa do projektu Young Lawyers Contest, ktorý prebieha od 1. október 2019 do 14. február 2020.

Redakcia 31. 07. 2019 2 min.

Cieľom projektu je spojiť advokátskych koncipientov a mladých advokátov z rôznych krajín EÚ a umožniť tak výmenu nových skúseností, diskusiu o spoločných európskych témach a hodnotách, rozvíjať kritické myslenie a komunikačné zručnosti.

Priebeh projektu a registrácia: Záujemcovia môžu posielať prihlášky prostredníctvom oficiálnej stránky www.younglawyerscontest.eu do 23. septembra 2019Prihlášky posudzuje porota, ktorá po ich vyhodnotení vyberie maximálne 36 účastníkov, resp. 12 tímov.

Po potvrdení prihlášky sa na účasť vzťahuje registračný poplatok 236 EUR/osoba.

  • 23. september 2019 - termín na podávanie prihlášok

  • 30. september 2019 - zverejnenie zoznamu účastníkov

  • 30. október 2019 - písomné zadanie úlohy účastníkom

  • 15. január 2020 - termín na odovzdanie písomného vypracovania úlohy

  • 13.-14. február 2020 - súťaž tímov v sídle ERA v meste Trier (Nemecko)

Podmienky účasti: Young Lawyers Contest je určený pre advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe, ktorí sa zaujímajú o európske právo a chcú sa spoznať s kolegami zo zahraničia. Podmienkou je plynulá znalosť anglického jazyka.

Pre viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Zdroj: Slovenská advokátska komora