Zákaz skúšania odevov a vrátenie peňazí

V súvislosti so štátnymi opatreniami vyplývajúcimi z aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19 sa začali výrazne šíriť rôzne právne nedorozumenia. Jedným z nich je aj povinnosť vrátiť peniaze zaplatené za zakúpené odevy.

JUDr. Filip Petrinec, PhD. 27. 04. 2020 2 min.

Tieto dohady vyplývajú z nového Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020.

Ide o známe Opatrenie, ktoré umožnilo opätovné otvorenie niektorých prevádzok. Konkrétne jeho bod 24. hovorí o otvorení maloobchodných prevádzok s rozlohou do 300 m2, pričom v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov Mnohí obchodníci sa však priamo v médiách sťažovali na to, že „peniaze zaplatené za odevy nemajú aj tak isté“. Konkrétne uvádzali, že ak si zákazník zakúpi odev bez možnosti jeho odskúšania a doma“ zistí, že mu veľkosť nevyhovuje, tak odev príde vrátiť a obchodník bude povinný vrátiť mu uhradené peniaze.

Tento dohad obchodníkov je však potrebné uviesť na správnu mieru. Nijaký zákon totiž pri nákupe v tzv. kamennej predajni, neprikazuje obchodníkovi vrátiť peniaze za už zakúpený tovar. Jediný zákon, ktorý to obligatórne prikazuje je zákon č.102/2014 Z.z., ktorý upravuje predaj na diaľku (napr. e-shopy). Preto ak predávate odevy priamo v kamennej predajni (napr. butik), tak nemáte nijakú zákonnú povinnosť vrátiť peniaze za zakúpené odevy, v prípade ak sa zákazník vráti a bude argumentovať tým, že „doma zistil, že mu veľkosť nevyhovuje“.

Takže zákonná povinnosť v tomto prípade neexistuje.

Avšak pozor, ak máte v rámci vášho obchodu vypracované vlastné Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) a v rámci nich dávate zákazníkovi nad rámec zákona možnosť vrátiť tovar a získať tak späť svoje peniaze, tak povinnosť na vrátenie peňazí zákazníkovi predsalen máte. V tomto prípade ide o vami ustanovenú zmluvnú povinnosť, ktorú ste si ustanovili dobrovoľne.

Ako sa tejto povinnosti zbaviť?

Všetky ustanovenia VOP platia od okamihu, kedy zákazník u vás zakúpi daný tovar. V tomto okamihu ste svojimi VOP viazaný a nie je cesta späť. Zbaviť sa povinnosti na vrátenie peňazí však môžete tak, že VOP dočasne zrušíte resp. zrušíte len to ich ustanovenie, ktoré poskytuje zákazníkovi právo na vrátenie tovaru a opätovné získanie peňazí.

Pamätajte však na to, že zrušenie tohto práva zákazníka, bude platiť len na všetky nákupy, uskutočnené po zrušení práva na vrátenie peňazí. Ak vaši zákazníci „nakupovali“ odevy počas platnosti VOP, ktoré im poskytujú právo na vrátenie tovaru a opätovné získanie peňazí, budete povinný im peniaze vrátiť.