Založenie živnosti

Živnostenské podnikanie, v skratke živnosť, je zákonom definované ako činnosť, ktorú konkrétna osoba vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Slovensko.Digital 11. 02. 2020 2 min.

Tento úkon si vyžaduje tri dôležité kroky:

  • založenie/disponovanie bankového účtu
  • ohlásenie živnosti
  • registrácia DPH 

Založenie živnosti Vám bude trvať 5 až 10 pracovných dní.

Ak si chcete založiť živnosť, v prvom rade musíte mať založený bankový účet. Tu je dôležité pripomenúť, že to môže byť aj Váš súkromný účet, avšak je lepšie, ak to bude iný účet. Z praktického hľadiska totiž tak budete vedieť oddeliť Vaše podnikateľské a súkromné výdavky ako aj príjmy. V konečnom dôsledku Vám to teda zjednoduší účtovnícku prácu, ako aj proces podávania daňového priznania. Taktiež si tým budete chrániť Vaše súkromie, keďže číslo účtu nahlasujete na daňový úrad. 

Keď sa už teda rozhodnete založiť si osobitný účet pre živnostenské účely, nemusí to byť povinne podnikateľský účet - nie je to povinné. Kľudne si môžete založiť bežný osobný účet. 

V druhom rade je potrebné ohlásiť svoju živnosť. Živnosť sa nahlasuje Ministerstvu vnútra - teda na okresnom úrade. Tu je dôležité vedieť, aký typ živnosti idete nahlasovať. 

Delia sa nasledovne: 

  • voľná živnosť: nevyžaduje si špeciálnu kvalifikáciu
  • remeselná živnosť: vyžaduje si špeciálnu kvalifikáciu v konkrétnom odbore
  • viazaná živnosť: tu je potrebná špeciálna kvalifikácia, ktorá je získaná napríklad praxou

Poznámka: pre založenie remeselnej alebo viazanej živnosti musíte spĺňať niektoré špecifické podmienky

Pri nahlasovaní živnosti je samozrejme potrebné predložiť určité dokumenty. Konkrétne je to súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je potrebný vždy. V prípade, kedy sa rozhodnete si založiť živnosť remeselnú, alebo viazanú, je potrebné predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ako napríklad vysokoškolský diplom. 

Živnosť samozrejme môžete vykonávať aj mimo Vášho trvalého bydliska. Tu je potrebné predložiť nájomnú/podnájomnú zmluvu alebo aj súhlas vlastníka. 

V ďalšom kroku zakladania živnosti Vám bude pridelené IČO - identifikačné číslo organizácie a potvrdenie o živnostenskom oprávnení. 

Väčšina vecí, ktoré vybavujete na úradoch sú za nejaký poplatok. Ani tu sa tomu nevyhnete. Poplatok za ohlásenie živnosti je 5€. Avšak ak chcete voľnú žiadosť ohlásiť elektronicky máte to bez poplatku, zadarmo. Pri ohlasovaní remeselnej a viazanej živnosti je samostatný poplatok 15€. Samozrejme aj tu sa dá požiadať o žiadosť elektronicky, kedy je poplatok znížený na polovicu. 

Požiadať elektronicky o založenie živnosti môžete tu.

Posledným krokom je registrácia dane z pridanej hodnoty - DPH. Toto je potrebné iba v niektorých prípadoch. Kedy je táto registrácia potrebná viete zistiť na stránke finančnej správy.

Viac a podrobnejšie sa ohľadom založenia živnosti dočítate v tomto návode.

Autor: Eva Ruttkayová, Slovensko.Digital