Zamestnanci si budú môcť vybrať medzi gastrolístkami alebo hotovosťou

Zamestnanci by už čoskoro mohli sami rozhodnúť, či majú alebo nemajú záujem o gastrolístky od zamestnávateľa. Ako má plánovaná úprava vyzerať v praxi sa dočítate v dnešnom článku.

Martina Vanc 29. 06. 2020 4 min.

„Dohoda v rámci koalície je taká, že zamestnanec dostane na výber, či chce gastrolístky alebo peniaze. Ide o daňové zvýhodnenie a očakávame, že si to vyberú vo forme peňazí,“

takto znejú slová ministra na tému tzv. reformy gastrolístkov, ktoré na Slovensku fungujú už dlhšiu dobu.

Aktuálna situácia

Pozrime sa trošku do histórie – gastrolístky boli zavedené pred 20 rokmi. Umožnili zamestnávateľom vybrať si, či priamo zabezpečia zamestnancom stravovanie alebo im poskytnú stravné lístky použiteľné na zabezpečenie stravy. Obsahovo sa zavedené viac-menej nemenilo, k zmene došlo iba v minimálnej hodnote stravného lístka a vo výške marže pre poskytovateľa zákonného stravovania vo forme gastrolístkov. Títo poskytovatelia inkasujú poplatok od zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje stravné lístky pre svojich zamestnancov (do výšky maximálne 3%) a zároveň aj od reštaurácie, kde zamestnanec stravné lístky minie (v tomto prípade je marža neobmedzená). Poskytovatelia si zároveň nechávajú peniaze za stravné lístky, ktoré zamestnanci nestihli využiť v danom období a ich platnosť prepadla. Podľa Zväzu obchodu SR, gastrolístky dlhodobo ochudobňujú ako zamestnávateľov, tak aj zamestnancov a stravovacie zariadenia. Okrem iného je narábanie administratívne a finančne náročné.

„V konečnom dôsledku sa znižuje hodnota stravnej jednotky pre zamestnanca a na celom procese sa priživujú len firmy, ktoré vydávajú gastrolístky. Poplatky a provízie totiž platí nielen zamestnávateľ, ale i samotní poskytovatelia stravovacích služieb,“

potvrdili zástupcovia Zväzu Obchodu SR. Uvedené sa rovnako týka aj obchodov, ktoré platia maržu aj pri zakúpení gastrolístkov pre zamestnancov a následne ešte vyššiu maržu pri prijatí od zákazníka a následnom vrátení gastrolístkov poskytovateľovi. Prijatím navrhovanej zmeny by zamestnávatelia, zamestnanci, ale aj reštaurácie spolu s obchodmi ušetrili finančné prostriedky a čas spojený s administratívou.

Riziká zmeny

Podľa avizovaného návrhu by si zamestnanec mohol vybrať, či má záujem o gastrolístky alebo o hotovosť a to neobmedzene, čiže takýto výber môže robiť kedykoľvek počas roka. Podľa prezidenta Asociácie moderných benefitov Štefana Petríka uvedené znamená ešte väčšiu administratívnu záťaž pre zamestnávateľa a upozorňuje na ďalšie riziká – príspevok na stravovanie podľa jeho názoru časom zanikne vo mzde. Aktuálne je príspevok zamestnávateľa na stravovanie oslobodený od dani z príjmov, tým pádom je hodnota príspevku oslobodená aj od dane zo závislej činnosti, nepodlieha odvodom do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zmenu na finančný príspevok by tak pocítili zamestnanci vo svojich peňaženkách, ktorí by dostali síce peniaze, ale v menšej hodnote oproti stravným lístkom, nakoľko by výška príspevku bola zrazená o odvody. S touto skutočnosťou bude potrebné sa zákonne vysporiadať a rovnako s rizikom, že zamestnávateľ zakomponuje príspevok na stravovanie do aktuálnej mzdy zamestnanca, čím príde k reálnemu zníženiu výplaty.

„Zároveň bude v prípade zamestnancov v exekúcii hroziť, že prídu aj o tieto peniaze, keďže nebudú chránené pred exekútorom,“

upozornil Petrík. Rizikom podľa niektorých odborníkov môže byť aj zvýšená pravdepodobnosť zhoršenia stravovacích návykov. Aj podľa februárového prieskumu agentúry 2muse viac ako polovica respodentov (používateľov gastrolístkov, resp. elektronických gastrolístkov) využila financie iným spôsobom, najmä však na šetrenie. S týmto možno spojiť aj riziko, že  potravinovým obchodom a reštauráciám klesnú tržby a zároveň, že najmä ľudia žijúci v pohraničných oblastiach minú financie na nákup potravín v susedných štátoch, čím sa dostávame k ešte väčšiemu prepadu tržieb potravín a reštaurácií – a ohrozeniu zamestnanosti.

SOM ZAMESTNANEC – ČO JE PRE MŇA VÝHODNEJŠIE?

Nižšie máte možnosť porovnať pôvodné aj navrhované riešenie z pohľadu zamestnanca.

Gastrolístky

Nevýhody:

 • doplatok zamestnanca zrážaný zo mzdy,
 • obmedzená oblasť použitia – nie všetky reštaurácie alebo obchody prijímajú stravné lístky,
 • z hodnoty lístku sa nevydáva peňažný rozdiel,
 • obmedzená platnosť – ak nestihnem lístok spotrebovať, môže mi prepadnúť bez nároku na náhradu.

Výhody:

 • „prinútenie“ zamestnancov zakúpiť jedlo/potraviny.

Finančný príspevok na stravovanie

Nevýhody:

 • neexistuje garancia, či zamestnanec skutočne využije financie na stravovanie,
 • predpokladá sa zhoršenie stravovacích návykov,
 • nechránené pred exekúciou,
 • začlenenie príspevky do výšky existujúcej mzdy.

Výhody:

 • voľnosť v rozhodovaní, kde financie použijem,
 • neobmedzená platnosť

Za vhodný kompromis by bolo možné považovať elektronické stravovacie karty, ktoré by bolo možné použiť kdekoľvek, kde sa dá platiť kartou, pričom financie na karte by mali neobmedzenú platnosť. Využiteľné by boli na nákup potravín v obchodoch a jedla v stravovacích zariadeniach na území Slovenskej republiky. Je v rukách zákonodarcov, ako sa s touto oblasťou vysporiadajú.

Zrušenie gastrolístkov bolo predložené Vláde SR dňa 24.4.2020 v rámci balíka opatrení Ministerstva hospodárstva SR s hovorovým názvom „podnikateľské kilečko“. Výsledkom je uloženie úlohy ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorý, okrem iného, upraví možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Na výsledné riešenie si budeme musieť počkať, úloha má byť splnená do 31. októbra 2020.

„Zatiaľ žijú, ale na jeseň im zazvoní umieráčik. Zamestnanec sa bude môcť rozhodnúť, či chce papieriky alebo vyplatiť tie isté peniaze na svoj účet,"

aj takto osud gastrolístkov priblížil premiér.