Posvietili sme si na prudké zvýšenie poplatkov SIPO

Aj napriek skutočnosti, že sú služby internetového bankovníctva čím ďalej tým rozšírenejšie, sme si vedomí, že uhrádzanie platieb prostredníctvom pošty je stále bežnou súčasťou života mnohých občanov. Ľudia si volia formu uhrádzania poplatkov cez poštové poukážky alebo tzv. SIPO poukazy z rôznych dôvodov – predstavuje to pre nich dôveryhodnejší spôsob vykonania úhrady, doklad o zaplatení majú hneď po úhrade vo fyzickej forme k dispozícii, alebo sú na túto formu uhrádzania proste zvyknutí.

Bc. Magdaléna Karvaiová 10. 02. 2019 3 min.

Tomu, aké výhody majú alternatívne formy uhrádzania, sa však v tomto článku nevenujeme.

Chceme sa totiž zamerať na ten okruh občanov, ktorí moderné technológie v bežnom živote nevyužívajú a každá zmena týkajúca sa výšky poplatkov za poštové služby, sa priamo dotýka ich mesačného rozpočtu.

Jedná sa o dôchodcov, ktorí spomedzi okruhu platiacich občanov predstavujú najzraniteľnejšie osoby.

Začnime s pozitívami

Dôchodky sa znovu zvyšujú. Sociálna poisťovňa uverejnila informáciu, že od 1.1.2019 sa dôchodky slovenských občanov zvyšujú.

Zvyšovať sa budú buď podľa stanovenej percentuálnej sadzby 2,6%, alebo o pevnú sumu určenú podľa jednotlivých dôchodkov, ako to máte zobrazené v tabuľke nižšie. To, či sa Vám dôchodok zvýši o 2,6% alebo o vopred stanovenú sumu, rozhodne Sociálna poisťovňa na základe toho, čo bude pre každého dôchodcu individuálne výhodnejšie.

tab sociálna

Na druhej strane si však dôchodcovia priplatia

Keďže je všetkým známe, že práve dôchodcovia sú osoby, ktoré využívajú poštové služby na vykonávanie mesačných úhrad najviac, dovoľujeme si porovnať zvýšenie sumy poplatkov za tieto služby so zvýšením ich dôchodkov.

Slovenská pošta rozdeľuje poukazy SIPO do troch skupín:

  • ,,zelené“ SIPO
  • ,,fialové“ SIPO
  • ,,modré“ SIPO.

Každý z druhov sa vyznačuje účelom, na ktorý sa vystavuje, pričom sú všetky tri uvedené SIPO poukazy plne využívané. Čo sa zmenilo?

Ako ste si už mnohí určite všimli, poplatky za tieto služby boli zvýšené a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Za poukazy SIPO, za ktoré sme ešte v priebehu minulého roka 2018 platili poplatok 0,17 EUR od nového roka uhrádzame 0,90 EUR.

To znamená, že za vykonanie platby pomocou SIPO uhrádzame skoro päťkrát viac, než pôvodne.

Okrem toho sa mnohí obyvatelia sťažovali na ďalšiu zmenu – poplatky, ktoré mali predtým všetky zahrnuté v jednom SIPO sú dnes vystavené samostatne, čo znamená, že okrem zvýšenia sumy poplatku sa zvýšilo aj množstvo týchto poplatkov.

V prípade, ak dôchodca alebo každý iný občan, uhrádza mesačné platby minimálne za vodu, elektrinu, plyn a RTVS formou SIPO, uhradí za jeden mesiac sumu 3,6 EUR len za poplatky.

V prípade, ak uhrádzajú mesačne aj niečo ďalšie, sa táto čiastka navyšuje ďalej.

Ak však rátame iba so základnými platbami, ktoré väčšina domácností uhrádza, za jeden kalendárny rok minú na poplatkoch 43,2 EUR.

Ak by sme mali percentuálne vyjadriť navýšenie dôchodkov občanov a navýšenie poplatkov, ktoré väčšina dôchodcov uhrádza, by sa tieto čísla diametrálne líšili.

Aj napriek tomu, že rozdiel vo výške poplatkov nie je ani celé 1 EURO (jedná sa o 0,73 EUR), navýšenie o viac než 500% predstavuje záťaž, ktorú sú občania povinní znášať.

Čo si o tomto navýšení myslíte vy? Predstavuje podľa Vás navýšenie poplatkov aj zvýšenie kvality služieb na pobočkách Slovenskej pošty? Dajte nám vedieť do komentárov.