Zbrojenie Slovenska proti daňovým rajom?

S účinnosťou od 1.3.2014 sa do zákona o dani z príjmov zaviedla nová sadzba dane vo výške 35%. Tú je povinný zrážať platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu. Čo presne táto novela prináša, kto je platiteľom dane a kto je daňovník tzv. nezmluvného štátu? Ako to ohrozuje tých, ktorí optimalizujú svoje daňové povinnosti prostredníctvom daňových rajov?

Peter Varga 22. 04. 2014 3 min.
Daňová optimalizácia Daňová optimalizácia Palm and ferry from 4freephotos.com

V skratke o čo ide?

Slovensko sa s úlohou bojovať proti daňovým rajom popasovalo prijatím novely zákona o dani z príjmov. V princípe je zmyslom tejto zmeny docieliť to, aby platby, ktoré sú zdaniteľným príjmom a ktoré slovenský platiteľ adresuje daňovníkovi z daňového raja boli zdanené na Slovensku vysokou sadzbou 35%. Tým sa chce dosiahnuť to, aby Slováci daňové raje na svoju optimalizáciu nepoužívali a všetko pekne zdaňovali na Slovensku.

Európska únia proti daňovým rajom

Táto novela je v súlade s plánmi Európskej únie bojovať proti agresívnej daňovej optimalizácii a daňovým rajom[1]. Európska únia však nemá právny mandát na to, aby záväzne určovala členským štátom ako sa správať voči daňovým rajom. Európska únia totižto vo všeobecnosti doposiaľ nezískala mandát na oblasť priamych daní, ktoré spadajú do výlučnej kompetencie členských štátov. Veľavravné je v tejto súvislosti vyjadrenie dvoch profesorov z oblasti medzinárodného zdaňovania: „Členské štáty si chránia ich suverenitu v priamych daniach, ako keby to bolo ich panenstvo.“[2]

Kto je povinný tých 35% strhnúť?

Zodpovednou osobou je platiteľ dane. Ide o osobu, ktorá platbu daňovníkovi do daňového raja posiela. Platiteľ dane je povinný 35% zrážku odviesť správcovi dane a majetkovo za ňu zodpovedá.

Čo je to daňový raj?

Zákon o dani z príjmov nepoužíva pojem daňový raj. Namiesto toho hovorí o nezmluvnom štáte. Sem zaraďujeme daňové raje, ale aj iné krajiny s ktorými Slovensko nemá uzavretú relevantnú medzinárodnú zmluvu. Celkovo v súčasnosti evidujeme len 64 štátov, ktoré Slovensko za nezmluvný štát nepovažuje[3]. To znamená, že zvyšné štáty sú z pohľadu zákona o dani z príjmov tzv. daňové raje.

Ako to ovplyvní optimalizáciu cez daňové raje?

Ak optimalizujete prostredníctvom krajín Európskej únie, tak nijako. Ak optimalizujete prostredníctvom štátov, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, tak toto opatrenie je pri jemne sofistikovanejšej daňovej optimalizácii viac menej bezzubé. Suma sumárum, napriek 35% sadzbe je dnes stále možné optimalizovať cez daňový raj tak, aby ste 35% sadzbu dane neplatili a zároveň vaše zisky na Slovensku zdaňovali minimálne.


  • TERRA, B., WATTEL, P. European Tax Law. s. 249