Žilinský okresný súd, ktorý spravuje „protischránkový register“, dostane posilu

Minister spravodlivosti Gábor Gál rozhodol o pridelení sudcu na Okresný súd v Žiline, ktorý spravuje register partnerov verejného sektora (RPVS). Urobil tak tesne pred začiatkom účinnosti novely, ktorá prinesie viaceré pozitívne zmeny, napríklad lepšia ochrana osobných údajov, presnejšie usmernenia ale aj diskvalifikačná lehota po výmaze. 

Redakcia 21. 08. 2019 2 min.

Problém v praxi sa ukázal najmä v tom, že viacero firiem sa vymazalo hneď po tom, ako prebiehalo konanie pri overovaní pravdivosti údajov. Novela zákona však už zavádza pravidlo, podľa ktorého bude konanie od 1. septembra 2019 pokračovať bez ohľadu na to, či sa už subjekt vymazal. Zavádza sa tiež diskvalifikačná lehota po výmaze. 

Gábor Gál, minister spravodlivosti: „Nejde nám o to aby sme nejakých podnikateľov zbytočne šikanovali, ale keď niekto obchoduje so štátom, aby sme vedeli, za akých podmienok a hlavne s kým. Rovnako sme museli posilniť proti špekulantom. Stávalo sa totiž, že sa nechávali vymazať počas konania, keď už bolo evidentné, že sme ho takpovediac prichytili pri klamstve a vyhol sa tak sankcii. Po novom to už nebude možné, každé začaté konanie sa bude ukončovať a pribudne nová sankcia, ktorá je veľmi dôležitá a to je dištanc na dva roky.“

JUDr. Jaroslav Macek, predseda Okresného súdu v Žiline (registrový súd pre RPVS): „V registri bolo k 19. augustu zapísaných 19 822 subjektov, 988 subjektov sa vymazalo dobrovoľne. Na výmazy môžu byť rôzne dôvody, niektoré firmy možno nechcú už so štátom obchodovať a sú potom také, ktoré sa takpovediac naľakali našej činnosti a povedali si, že radšej sa vymažú z registra, ako by mali absolvovať konanie pred naším súdom a preukázať pravdivosť údajov. Naším cieľom tiež nie je rozdávanie pokút, ale prinútiť subjekty, aby odkryli, kto za nimi v skutočnosti stojí“. 

Minister spravodlivosti zároveň rozhodol, že žilinský registrový súd posilní aj personálne. Pribudne nové sudcovské miesto tak, aby bol výkon pri rozhodovaní v rámci svetového unikátu- protischránkového zákona, ešte efektívnejší. 

Čo je „protischránkový zákon“- RPVS (register partnerov verejného sektora)?  

Firmy obchodujúce so štátom odkrývajú skutočných vlastníkov prostredníctvom zápisu do RPVS od februára 2017. Zákon má odkryť vlastnícke štruktúry spoločností, ktoré chcú so štátom obchodovať. Na druhej strane vylúčiť tých, ktorí svoje pozadie odkryť naopak nechcú. Konania sa dajú sledovať prostredníctvom infozákona, vedie ich Okresný súd Žilina. Najčastejšími podávateľmi podnetov sú investigatívni novinári a neziskové organizácie.

Zdroj: MS SR