Živnosť alebo SRO? Pohľad z hľadiska daní a odvodov

Konsolidačný balíček, ktorého veľká časť sa nachádza na príjmovej strane verejných rozpočtov a ktorého významná časť nadobúda účinnosť 1. januára 2013 zvyšuje dopyt dotknutých podnikateľských subjektov po daňovo-odvodovej optimalizácii. Táto analýza má za úlohu zanalyzovať daňovo-odvodové dopady novej právnej úpravy na dve najčastejšie využívané právne formy podnikania, a síce samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), kam zaraďujeme aj živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO).

Peter Varga 05. 11. 2012 8 min.
Hand holding a coin from 4freephotos.com Hand holding a coin from 4freephotos.com by alegri

Táto analýza sa nezaoberá porovnávaním právnych foriem účasti fyzickej osoby v SRO z hľadiska vyplácania peňažných prostriedkov (zamestnanec, konateľ, dozorná rada, spoločník, pravidelný príjem, nepravidelný príjem). Táto analýza sa rovnako nezaoberá často pertraktovanej právnej komparácii SZČO a SRO ani komparácii administratívnej náročnosti založenia a vedenia týchto foriem podnikania.

Táto analýza má ambíciu porovnať daňovo-odvodové zaťaženie SZČO a SRO na podklade rôznych simulácií.

Príklad č. 1

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 500 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 50 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

55 EUR

55 EUR

Sociálne odvody

0 EUR

0 EUR

Daň

0 EUR

114 EUR

Reálne náklady

50 EUR

50 EUR

Čistý príjem

395 EUR

281 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend s ktorým tento jeho príjem z dividend prevyšuje sumu 50% priemernej mesačnej mzdy;
 • spoločník SRO nevykonáva žiadnu inú zárobkovú činnosť;
 • SZČO nedosiahla za predchádzajúce obdobie (1.7. 2011 -30.6. 2012) príjmy vyššie ako 44,2%[1] priemernej mesačnej mzdy dva roky dozadu;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky; a
 • SZČO ani spoločník SRO nie sú prihlásení ako dobrovoľní poistenci v Sociálnej poisťovni.

Príklad č. 2

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 500 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 350 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

55 EUR

0 EUR

Sociálne odvody

0 EUR

0 EUR

Daň

0 EUR

34,5 EUR

Reálne náklady

350 EUR

350 EUR

Čistý príjem

95 EUR

115,5 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • že spoločník SRO nemá iný príjem z dividend s ktorým tento jeho príjem z dividend prevyšuje sumu 50% priemernej mesačnej mzdy a je poistencom štátu (napríklad z dôvodu, že je vedený ako uchádzač o zamestnanie, čo je veľmi pravdepodobné, keďže jeho príjmy neprekročili 65% platného životného minima
 • SZČO nedosiahla za predchádzajúce obdobie (1.7. 2012 -30.6. 2012) príjmy vyššie ako 44,2%[2] priemernej mesačnej mzdy dva roky dozadu;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky; a
 • SZČO ani spoločník SRO nie sú prihlásení ako dobrovoľní poistenci v Sociálnej poisťovni.

Príklad č. 3

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 1000 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 100 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

55 EUR

85 EUR

Sociálne odvody

0 EUR

0 EUR

Daň

44 EUR

207 EUR

Reálne náklady

100 EUR

100 EUR

Čistý príjem

801 EUR

608 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nevykonáva žiadnu inú zárobkovú činnosť;
 • Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 97 EUR;
 • SZČO nedosiahla za predchádzajúce obdobie (1.7. 2011 -30.6. 2012) príjmy vyššie ako 44,2%[3] priemernej mesačnej mzdy dva roky dozadu alebo je to prvý rok podnikania SZČO;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky; a
 • SZČO ani spoločník SRO nie sú prihlásení ako dobrovoľní poistenci v Sociálnej poisťovni.

Príklad č. 4

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 1000 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 100 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

55 EUR

85 EUR

Sociálne odvody

130 EUR

0 EUR

Daň

44 EUR

207 EUR

Reálne náklady

100 EUR

100 EUR

Čistý príjem

671 EUR

608 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nemá príjem z inej zárobkovej činnosti;
 • že Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 97 EUR;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky; a
 • SZČO je prihlásená ako povinný poistenec v Sociálnej poisťovni;
 • spoločník SRO nie je prihlásený ako dobrovoľný poistenec v Sociálnej poisťovni.

Príklad č. 5

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 2000 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 200 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

116 EUR

155 EUR

Sociálne odvody

276 EUR

0 EUR

Daň

167 EUR

414 EUR

Reálne náklady

200 EUR

200 EUR

Čistý príjem

1241 EUR

1231 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nemá iný príjem zo zárobkovej činnosti;
 • Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 195 EUR;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky;
 • SZČO je prihlásená ako povinný poistenec v Sociálnej poisťovni; a
 • spoločník SRO nie je prihlásený ako dobrovoľný poistenec v Sociálnej poisťovni.

Poznámka: SZČO zaplatí pri takomto scenári (čistý príjem 1800 EUR/mesačne) v roku 2013 o približne 204 EUR viac ako v roku 2012. Podľa nastavenej legislatívy bude čistý príjem SZČO v ďalších rokoch ešte nižší.

Príklad č. 6

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 2000 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 800 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

88 EUR

108 EUR

Sociálne odvody

210 EUR

0 EUR

Daň

112 EUR

276 EUR

Reálne náklady

800 EUR

800 EUR

Čistý príjem

790 EUR

816 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nemá iný príjem zo zárobkovej činnosti;
 • Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 129 EUR;
 • SZČO je prihlásená ako povinný poistenec v Sociálnej poisťovni; a
 • spoločník SRO nie je prihlásený ako dobrovoľný poistenec v Sociálnej poisťovni.

Príklad č. 7

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 3500 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 350 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

227 EUR

259 EUR

Sociálne odvody

537 EUR

0 EUR

Daň

414 EUR

725 EUR

Reálne náklady

350 EUR

350 EUR

Čistý príjem

1972 EUR

2276 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nemá príjem z inej zárobkovej činnosti;
 • Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 341 EUR;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky;
 • SZČO je prihlásená ako povinný poistenec v Sociálnej poisťovni; a
 • spoločník SRO nie je prihlásený ako dobrovoľný poistenec v Sociálnej poisťovni.

Poznámka: SZČO zaplatí pri takomto scenári (čistý príjem 3150 EUR/mesačne) v roku 2013 o približne 509 EUR viac ako v roku 2012. Podľa nastavenej legislatívy bude čistý príjem SZČO v ďalších rokoch ešte nižší.

Príklad č. 8

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 3500 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 1400 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

155 EUR

178 EUR

Sociálne odvody

366 EUR

0 EUR

Daň

241 EUR

483 EUR

Reálne náklady

1400 EUR

1400 EUR

Čistý príjem

1338 EUR

926 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nemá iný príjem zo zárobkovej činnosti;
 • Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 226 EUR;
 • SZČO je prihlásená ako povinný poistenec v Sociálnej poisťovni; a
 • spoločník SRO nie je prihlásený ako dobrovoľný poistenec v Sociálnej poisťovni.

Príklad č. 9

Čo ak je môj príjem (napríklad fakturujem) 5000 EUR/mesačne? Moje reálne výdavky sú 0 EUR/mesačne.

 

SZČO

SRO – dividenda

Zdravotný odvod

337 EUR

401 EUR

Sociálne odvody

799 EUR

0 EUR

Daň

693 EUR

1150 EUR

Reálne náklady

0 EUR

0 EUR

Čistý príjem

3171 EUR

3449 EUR

Uvedené platí za nasledovných predpokladov:

 • spoločník SRO nemá iný príjem z dividend;
 • spoločník SRO nemá príjem z inej zárobkovej činnosti;
 • Slovensko do konca roka 2012 neschváli zvýšenie sadzby zdravotných odvodov pri dividendách na 14% (hovorí sa o tom, 3.november – pozn. autora). Ak by sa zvýšila sadzba na 14%, zdravotný odvod by bol 539 EUR;
 • SZČO si uplatňuje paušálne výdavky;
 • SZČO je prihlásená ako povinný poistenec v Sociálnej poisťovni; a
 • spoločník SRO nie je prihlásený ako dobrovoľný poistenec v Sociálnej poisťovni.

Ďalšie aspekty ovplyvňujúce daňovo-odvodovú optimalizáciu

Daňovo-odvodovú optimalizáciu ovplyvňuje viacero aspektov, ktoré je potrebné si uvedomiť a brať v úvahu, ako napríklad:

 • keď sa v niektorých prípadoch zdá byť SRO lepším variantov, nevýhodou je skutočnosť, že ako spoločník SRO nie ste povinný platiť sociálne odvody, a teda nemáte nárok na dávky, ktoré plynú zo sociálneho poistenia;
 • už existujúci zamestnanecký pomer, SZČO podnikanie spoločníka SRO by znížil jeho odvodovú povinnosť;
 • SRO je drahšia forma podnikania;
 • SRO platí povinne zo zisku 5% do rezervného fondu pokým nedosiahne 10% výšky základného imania;
 • SZČO má od základu dane prevyšujúceho približne 2700 EUR vyššiu sadzbu dane ako SRO – 25%
 • Ak chce byť spoločník SRO sociálne poistený, je možno zaujímavé zvážiť existenciu v spoločnosti ako zamestnanec, prípadne konateľ, pravidelný a nepravidelný príjem.;
 • Rovnako je na zváženie variant s vyplácaním minimálnej mzdy zamestnancovi, ktorý je zároveň spoločníkom v SRO v súvislosti s povinnými zdravotnými odvodmi, negatívnej dani a daňovými nákladmi spoločnosti;
 • spoločník SRO pri platení zdravotných odvodov platí do výšky maximálneho vymeriavacieho základu; alebo
 • SZČO nemusí na začiatku podnikania platiť sociálne odvody.

Záver

Podnikanie je na Slovensku čoraz drahšie. Tieto konsolidačné opatrenia asi najviac pocítia SZČO, ktorí nemajú vysoké reálne náklady na podnikanie. Avšak na druhej strane treba povedať, že práve tento typ SZČO predstavuje ten druh formálnych podnikateľov, ktorí najviac ťažili z právnej úpravy do roku 2013, pretože ich činnosť, aj keď právne označovaná za podnikanie, predstavuje fakticky závislú činnosť.


[1] Od roku 2013 to bude 50%
[2] Od roku 2013 to bude 50%
[3] Od roku 2013 to bude 50%