Životné minimum sa zvýši o 2,2%

Výška životného minima je upravená v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktoré sa zvyčajne mení vždy k 1. júlu. Životné minimum je minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Veronika Ocejáková 11. 06. 2020 2 min.

Sumy životného minima sa upravujú každý rok a to tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla aktuálneho roku. V rozhodujúcom období pre tento rok bol koeficient podľa údajov štatistického úradu 1,022, čo v skutočnosti predstavuje zvýšenie životného minima o 2,2%.

Porovnanie predchádzajúceho obdobia a obdobia od 1. júla 2020:

tabulka

  • V prípade jednotlivca, to zn. plnoletej fyzickej osoby bude životné minimum 214,83 eur.
  • V prípade jednotlivca s nezaopatreným dieťaťom bude životné minimum 312,91 eur.
  • V prípade jednotlivca so zaopatreným, ale neplnoletým dieťaťom bude životné minimum 312,91 eur.
  • V prípade dvojice bez detí bude životné minimum 364,7 eur.
  • V prípade dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom alebo jedným zaopatreným, ale neplnoletým dieťaťom bude životné minimum 462,78 eur
  • V prípade dvojice s troma nezaopatrenými deťmi bude životné minimum 658,94 eur.
  • V prípade dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom bude životné minimum 560,86 eur.

Životné minimum bude upravené k 1. júlu 2020, avšak dávky, ktoré sú na neho naviazané sa upravia k júlu 2020 alebo k januáru 2021, záleží od príslušnej právnej úpravy jednotlivých dávok.

Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako ovplyvní nová výška životného minima dávky, ktoré na nich nadväzujú, dočítate sa to v prehľadnej tabuľke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.