Zrekonštruovali Ústav na výkon trestu v Dubnici nad Váhom

Minister spravodlivosti Gábor Gál spolu s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže Milanom Ivanom dnes odovzdali do užívania zrekonštruované priestory väznice v Dubnici nad Váhom.  Rekonštrukciou sa zvýšila kapacita ústavu pre odsúdených o 172 miest. Vyššia je aj jeho bezpečnostná ochrana.

Redakcia 27. 04. 2018 3 min.

Rozšírenie areálu ústavu si vyžiadalo rozšírenie ochranného múru s bezpečnostným pásmom a vybudovanie novej strážnej veže. Zvýšil sa tiež komfort pre vstupujúcich, zároveň však kontrola vstupujúcich osôb do ústavu bude lepšia a spoľahlivejšia. 

Rekonštrukcia ústavu v Dubnici nad Váhom bola schválená ešte v roku 2011 v rámci „Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020“. Zmluva s dodávateľom bola na základe úspešného obstarania uzatvorená v novembri 2015. Pracovať na rekonštrukcii sa začalo v januári 2016 s tým, že jej koniec bol zmluvne dohodnutý na jún 2018. Avšak práce sa podarilo zrealizovať už do konca februára tohto roka.

„Zbor väzenskej a justičnej stráže vnímam ako plnohodnotnú súčasť rezortu spravodlivosti a tak chcem k nemu aj pristupovať. Preto ma veľmi teší, že sa nám aj takýmito rekonštrukciami darí zlepšovať podmienky, v ktorých vykonávajú službu príslušníci zboru. Dnes odovzdávame do užívania zrekonštruované priestory v Dubnici nad Váhom. Ale tento rok by sa mali dokončiť rekonštrukčné práce aj v bratislavskom ústave. Vláda začiatkom tohto roka schválila projekt výstavby novej väznice v Rimavskej Sobote. Všetko sú to investície v nemalom rozsahu. A som rád, že sa nám ich darí získavať, že aj väzenstvo sa dostáva medzi priority. Pretože väzenstvo, príslušníci a zamestnanci zboru, si to nepochybne zaslúžia“, uviedol minister spravodlivosti, Gábor Gál.

„Pevne verím, že tieto nové priestory budú dobrým východiskom na to, aby sme potvrdili, že aj takýmito stavbami sa dokážeme priblížiť k štandardom Európskej únie aj v takejto, pre niektorých nie veľmi populárnej oblasti ako je väzenstvo“, doplnil generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže, Milan Ivan.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom bol zriadený v roku 1971. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do druhej nápravnovýchovnej skupiny (dnešný stredný stupeň stráženia). Počas roku 1993 bol ústav reprofilovaný na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do prvej nápravnovýchovnej skupiny (dnešný minimálny stupeň stráženia). V roku 2004 ústav prevzal bezodplatne na základe zmluvy o prevode nehnuteľného majetku štátu tri bývalé nemocničné budovy od Krajského úradu v Trenčíne, ktoré si vyžadovali rekonštrukciu a začlenenie do areálu ústavu.

Súčasťou rekonštrukcie okrem objektov bývalej nemocnice bola aj výstavba časti ohradného múru, vybudovanie novej  strážnej veže, nového vchodu pre vstupujúce osoby, ako aj zvýšenie kvality bezpečnostnej ochrany ústavu. Celkové náklady investičnej akcie dosiahli 6 004 765,96 €.

Zrealizovanou rekonštrukciou sa zvýši pôvodná ubytovacia kapacita ústavu o 172 miest na celkovú kapacitu 704 miest. Ústav je v súčasnosti profilovaný pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených v minimálnom stupni stráženia.